Den 4. august hadde Haugesunds Avis et stort oppslag om den lenge varslede «eldrebølgen». «Eldrebølgen slår innover Haugalandet om få år» skrev avisen på forsiden. Men dette er jo ikke noe nytt og fenomenet er ikke enestående for Haugalandet.

Dette er en forventet demografisk utvikling og burde ikke komme som noen overraskelse. Medisinske fremskritt kombinert med at flere driver med fysisk aktivitet for å holde seg i form er noen av årsakene til at det blir flere eldre innbyggere. I mange sammenhenger blir «eldrebølgen» fremstilt som et problem - noe negativt.

Det som trekkes frem er frykten for store mengder pleietrengende eldre. Men bør vi ikke heller se det som positivt – som et kvalitetsstempel på landet vi lever i - at forventet levealder øker?

Det mange frykter er at «eldrebølgen» skal bli en økonomisk belastning på grunn av flere pleietrengende. Slik trenger det ikke bli.

Fysisk aktivitet er både en god og billig forebyggende medisin. For å spare samfunnet for økte helseutgifter og ikke minst gi den enkelte bedre livskvalitet, må det lages flere turstier og ikke minst anlegges trimparker.

En trend som kun i liten grad har kommet til Norge er bygging av trimparker – altså parker med trimapparater. I mange land ser en nå trimparker tilpasset eldre/voksne ved siden av lekeparker. En slik trimpark koster ikke mer enn én måneds opphold for en pleietrengende på en institusjon.

Hvis det tilrettelegges for økt fysisk aktivitet for voksne i alle aldre, vil vi kunne mestre «eldrebølgen» på en bedre måte.


Tor Inge Vormedal

Haugesund