Gå til sidens hovedinnhold

Jo da, Nesheim, noe har vi forstått

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg setter pris på at FKH Holdings styreleder Ole Henrik Nesheim har lest vår leder om det avblåste stadionsalget og vil svare på spørsmålene vi har i den sammenheng. Om vi ble veldig mye klokere, er jeg litt usikker på – men det skyldes ikke minst at det i denne saken også viktige spørsmål som kommunen og politikerne må finne ut av.

Nesheim bruker starten av innlegget på å gi inntrykk av at jeg ikke har forstått hvilken formell aktør som ønsker å kjøpe kommunens stadion-andel. Som det tydelig går fram av lederartikkelen, har jeg forstått at det er FKH Holding AS som eier 60 prosent av aksjene i Haugesund stadion AS. Ingen fare.

Nesheim påpeker at FKH kun er en «dugnadsdrevet medlemsorganisasjon». Jo da. Men når vi skriver om FKH; når folk snakker om FKH, er det ikke bare en god dugnadsgjeng vi snakker om. Vi snakker om en profesjonell eliteserieklubb som ikke finansieres av de 125.000 kronene den har i medlemsinntekter. Vi snakker om et stort system med hardtarbeidende ansatte og gode støttespillere – og flere aksjeselskaper med stor og til dels kompleks økonomi og innbyrdes avtaleverk.

Mer enn en klubb, for å sitere et idrettslag i Spania. Når lokale bedrifter sponser FKH, er det klubben vi støtter, selv om pengene går til AS-et. Det er ikke FKH Holding AS som begeistrer oss på Stadion, men vi er fullt klar over og setter pris på at FKH ikke hadde vært et stabilt topplag uten eierne der. Derfor skriver vi ofte om «FKH» og sikter til mye mer enn dugnadsgjeng og 400 medlemmer. Så bør vi presisere med selskapsnavn der det er naturlig og nødvendig.

Jeg er enig med Nesheim om at når private aktører er villige til å gå inn med 26 millioner for å kjøpe kommunens stadiondel, så er det 26 faktiske millioner. Penger som er tjent og brukes opp på regionens topplag. Innsatsen fra disse aktørene blir ikke lavere, selv om det kreves at kommunen skal avstå fra fire år med stadionleie (kommunen leier stadion av Haugesund stadion AS, og framleier så videre til FKH, Vard og andre). Den villigheten til å gå inn med penger, fortjener kun honnør. Muligens var det feil av meg å skrive at dette var en god deal for eierne i FKH (altså i FKH Holding AS). De går økonomisk i minus uansett, selv om fjernede husleiekostnader påvirker verdien av det de eier.

Men forretningsmannen Nesheim må da også være enig i at for kommunen har en stor fordring, altså et rettmessig avtalt krav på cirka 18 millioner, en reell verdi. Kommunen, slik varaordføreren påpeker, må se betingelsen om å stryke dette kravet i sammenheng med en eventuell kjøpesum. Dette er fellesskapets penger som ikke kan fjernes med et kjapt pennestrøk. Det er heller ikke rett fram å si at dette stadionleiekravet kun hefter ved klubben, ikke selskapet som er laget for å finansiere den.

For vi finner ikke den kostnaden i klubbens driftsregnskap. Den ser ut til å være dekket av det som nå heter FKH Holding AS. Dermed blir noen av disse påstandene litt teoretiske. I praksis er dette tett sammenvevd.

Så kan man selvsagt diskutere hvilke muligheter kommunen uansett har for å få inn disse pengene, og hva som er den faktiske verdien av stadionanlegget. Og hvilken verdi har det for kommunen å eie hele eller en del? Er det en ressurs eller belastning for kommunen å være stadioneier? Den største finansielle verdien i Stadion er muligens den langvarige leieavtalen med Haugesund kommune. Og så har Stadion, og FKHs suksess der, også en helt annen verdi som ikke lett kan tallfestes – men likevel er ubestridt.

Derfor gjentar jeg poenget fra lederartikkelen om at gode krefter, fra kommune, klubb og holdingselskap, må jobbe sammen. Skjerpe dialogen. Denne prosessen har vært tung for alle parter, muligens skuffende for alle. Kanskje ble prisen kommunen tilbød klubben for lav. Kanskje bør dialogen begynnes på nytt med litt mer åpenhet om hva som er verdi, realiteter og mål.

(Einar Tho er ansvarlig redaktør i Haugesunds Avis)

Kommentarer til denne saken