MOTOR [BROOM]: Det er flere ting å tenke på når du skal skifte dekk på bilen. Én av dem gjelder hvilken vei du skal montere dekkene.

Dette handler om rulleretningen, eller rotasjonsretningen på dekket. Ikke alle dekk har rulleretning, men de som har det, er utstyrt med en liten pil på siden av dekket som forteller deg hvilken vei dekket skal rulle.

– Dessverre er det mange som overser denne pilen når de skal bytte dekkene selv, og det kan være skummelt. Å kjøre med dekk feil vei vil redusere dekkenes gripe- og dreneringsegenskaper, noe som vil påvirke både kjøreegenskaper og bremselengde, forteller produktsjef hos Dekkmann, Torleiv Dalen Haukenes.

Holde tunga rett i munnen

Det er vanligere at vinterdekk enn sommerdekk har rulleretning, så da gjelder det å holde tunga rett i munnen når man skal sette på vinterdekkene.

– Noen har kanskje fått tips om å bytte dekk diagonalt, altså la det som var høyre fordekk bli venstre bak og vice versa, men det kan man ikke gjøre når dekkene har rulleretning. Det man eventuelt kan gjøre er å sette høyre fordekk på høyresiden bak, sier Haukenes, i en pressemelding.

Innside og utside

Det kanskje viktigste tipset er å merke hjulene når man tar dem av.

– Hvis man merker hva som er venstre forhjul, høyre bakhjul og så videre, er det enkelt å vite hvordan dekkene skal monteres neste gang det er tid for dekkskift.

Mange dekk i dag har ikke rotasjonsretning, og kan derfor settes hvor som helst på bilen. Det er imidlertid verdt å merke seg at asymmetriske dekk må settes riktig på felgen, om man skulle gjøre den jobben selv også. Disse dekkene er ofte merket med «outside» og «inside» for å vise hvordan de skal sitte på felgen. Og når det kommer til symmetriske dekk er det mange som blir forvirret.

Renner ut foran i hjulhuset

– Mange stusser over mønsteret på symmetriske dekk, ved at det ikke blir likt på høyre og venstre side. Det kan se ut som lamellene fører vannet feil vei på den ene siden av bilen, men det mange ikke er klar over er at vannet ikke dreneres bort mens dekket er i kontakt med asfalten.

– Det er bare snakk om et millisekund, og da rekker ikke noe særlig av vannet å forsvinne. Det meste av vannet renner ut av lamellene først når dekket er på vei ned igjen mot asfalten, altså foran i hjulhuset, forklarer Haukenes.

Her er reglene

For vinterdekk er regelen at de skal ha minimum 3 millimeter mønsterdybde. Det er viktig å sjekke dette før man legger på dekkene. Nærmer de seg 3 millimeter (eller er under dette) er det på høy tid å bytte dekk.

For vinterdekk uten pigg, er det ingen spesielle datoregler for skifte. Men har du piggdekk, er det 15. oktober som gjelder for landets tre nordligste fylker. I resten av landet er 1. november første dato piggdekkene kan brukes. Men dette er naturligvis bare veiledende, det viktigste er at du skal være skodd etter forholdene.