4,6 prosent ledighet i Rogaland

Artikkelen er over 3 år gammel

Ved utgangen av juli er 11 950 personer helt uten arbeid i Rogaland. Den er en økning med 34 prosent sammenlignet med i fjor. Rogaland er dermed også fylket har høyest arbeidsledighet i landet. Norge har en ledighet på 3,2 prosent, melder Nav i pressemelding.

DEL

JOBB: Ved utgangen av juli er 13 412 personer eller 5,2 prosent, enten helt uten arbeid eller i et arbeidsrettet tiltak gjennom Nav i Rogaland.

Arbeidsledigheten har økte med 23 prosent for kvinner og 41 prosent for menn. Ledigheten er høyest blant unge mellom 25 og 29 år.

– Det kan være tøft å holde motivasjonen oppe som arbeidssøker over tid. Nav-kontorene har høy aktivitet også i sommer og har rettet ekstra innsats mot unge arbeidssøkere gjennom en kampanje der me så langt har ringt opp om lag 1000 unge under 30 år, sier fungerende direktør Nav Rogaland, Janne Sigbjørnsen Eie.

Flest personer uten jobb er industriarbeid (1969 personer),  ingeniør- og  IKT-fag (1946 personer), bygg- og anlegg (1793 personer), og kontorarbeid (1059 personer).

Blant menn er det flest uten jobb innen yrkesgruppene ingeniør- og IKT, bygg- og anlegg og industri, mens det blant kvinner er flest uten jobb i yrkesgruppene kontorarbeid og butikk- og salgsarbeid.

Flere bykommuner med over 5 prosent arbeidsløse

– Arbeidsledigheten er høy og det bekymrer meg at flere større bykommuner i fylket nå har en ledighet på over 5 prosent, forteller Janne Sigbjørnsen Eie.

Eigersund har høyest arbeidsløse, med 5,9 prosent. Sandnes og Sola har 5,4 prosent, mens Stavanger og Haugesund har ei arbeidsledighet på 5,1 prosent av arbeidsstokken.

Variasjonene blant kommunene i Rogaland er store, og kommunene med lavest arbeidsløshet er Suldal med 0,6 prosent, samt Sauda og Lund med 1,8 prosent.

830 stillinger i juli

830 stillinger ble utlyst i juli. Det er en  økning på 31 prosent sammenlignet med i fjor. 370 av de utlyste stillingene var i Stavanger, mens det var 79 i Sandnes, 88 i Haugesund og 60 i Karmøy kommune.

Fordelt på yrkesgrupper var det flest ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg (204 stillinger), bygg- og anlegg (112 stillinger), serviceyrker og annet (93 stillinger) og innen undervisning (67 stillinger).

Artikkeltags