40 sjøfolk kan miste jobben når Østensjø flagger om fem skip

Østensjø rederi «Edda Fauna» (nærmest) og «Edda Freya» til kai i Haugesund. 
Arkivfoto: Øyvind Sætre/Østensjø Rederi

Østensjø rederi «Edda Fauna» (nærmest) og «Edda Freya» til kai i Haugesund. Arkivfoto: Øyvind Sætre/Østensjø Rederi Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Østensjø Rederi har besluttet å endre skipsregister på følgende tre konstruksjonsfartøyer fra NOR-registeret; «Edda Fauna», «Edda Flora» og «Edda Fonn» på grunn av markedssituasjonen.

DEL

SKIPSFART«Vi har prøvd å holde denne type fartøy under NOR flagg så lenge som mulig, men ser at dette kostnadsbildet dessverre ikke lengre er konkurransedyktig. Som et alternativ til utenlandsk flagg har rederiet, i samråd med representanter for de seilende, sett på muligheten av å skifte til NIS-flagg iht. de endringer som nå er innført av sittende regjering», skriver rederiet i en pressemelding.

NIS flagg medfører krav til minimum 12 norske arbeidsplasser, inkl. opplæringsstillinger om bord til enhver tid. Rederiet mener l dette vil både sikre norske arbeidsplasser, rekruttering og bidra til å opprettholde Norge som en sterk flaggstat.

Flaggskiftene vil dessverre føre til oppsigelser, men som følge av krav til minimumsbemanning for NIS-konstruksjonsskip vil antallet bli færre enn ved endring til utenlandsk flagg.

40 færre norske sjøfolk

Administrerende direktør Kenneth Walland skriver at endringen innebærer at rundt 40 personer kan måtte gå. Prosessen med omflaggingen og oppsigelsene vil bli gjort gradvis utover sommeren og høsten. Eventuelle nye kontrakter for rederiets fartøyer kan kunne redusere dette antallet ytterligere.

Også konstruksjonsskipet «Edda Freya», som leveres fra Kleven Verft denne måneden, vil også bli registrert i NIS i stedet for Malta som opprinnelig planlagt. Østensjø planlegger å skifte flagg på «Edda Ferd» fra Malta til NIS. Dette vil ifølge rederiet sikre de norske arbeidsplassene om bord, samt medføre at fartøyet får to nye opplæringsstillinger.

Etter endringene vil rederiet fortsatt ha 22 fartøy med norsk flagg. Østensjø vil etter endringene fortsatt ha i overkant av 300 norske sjøfolk ansatt, i tillegg de 50 ansatte på rederikontoret i Haugesund.

Artikkeltags