- Jeg trodde det var et sikkerhetsnett her i samfunnet dersom man havnet i en slik situasjon

56 år gammel kreftpasient fortviler over å miste all økonomisk støtte mens hun fortsatt er til behandling for kreftsykdommen.