SOLAMØTET: På Solamøtets dag to ble stortingspolitikerne fra Rogaland informert om og utfordret på diverse aktuelle temaer i fylket. Som i fjor var arbeidsledighet på programmet.

Regiondirektør Truls Nordahl i Nav Rogaland kunne fortelle at nå er det 15 prosent flere utlyste stillinger enn for ett år siden. Det offentlige kan ta æren for en del av dette, også krisetiltakene fra statsbudsjettet. Der har blant annet kommuner med høy ledighet fått ekstrapenger til vedlikehold for å få folk i arbeid.

På spørsmål fra Siri Meling (H) kommenterte Nordahl at politikerne bør tenke gjennom hvem de vil treffe med tiltakene.

– Norske nordmenn treffes dårlig av disse tiltakene, spissformulerte Nordahl.

13 prosent av de ledige i Rogaland er fra Polen. Nav Rogaland har et eget lag med polskspråklige ansatte for å følge opp denne gruppen. Nordahl ble spurt om ikke polakkene var mer mobile til områder i landet med flere ledige jobber, enn de innfødte rogalendingene er.

Det sa Nordahl at de er, men det var da han la til at nye byggeoppdrag og vedlikeholdstiltak også tiltrekker seg polske arbeidere til området. Noe han understreker ikke er et problem i seg selv.

– Hvilke tiltak mener du politikerne bør se på for å treffe annerledes?

– De kan for eksempel bruke pengene til å ansette ingeniører til raskere planlegging av vedlikehold og bygging, sier Nordahl til Haugesunds Avis. Han mener dette godt kan være prosjektstillinger, eller praksisplasser for ledige ingeniører – som er en gruppe som har hatt veldig stor økning i ledighet det siste året.

Positive tegn

Nordahl dro fram flere positive utviklingstrekk i sin orientering. Det er flere utlyste jobber, og Rogaland er ikke lenger fylket med størst vekst i ledigheten. Nav får også færre varsler om oppsigelser, men flere varsler om permitteringer. Det tolker Nordahl som et tegn på at arbeidsgiverne har større tro på at de får oppdrag. Samtidig er det en betydelig økning i antall personer som er delvis ledige – som ikke får jobbe så mye som de ønsker. 4.600 personer er nå i denne gruppen.

Det er også flere som går ledig lenge.

– Av dem som mistet jobben i 2015, fikk halvparten ny jobb i 2016. Det er de som ikke fikk det som er problemet, sa Nordahl.

En annen utfordring er spesielt høy ledighet blant unge menn. Blant menn i 20-årene er ledigheten nå på 8,5 prosent. Det er også kraftig vekst i antall unge på arbeidsavklaringspenger.

Nordahl advarer mot å si at den negative utviklingen har snudd; dette går ikke over av seg selv – og flere bør vurdere å flytte vekk fra fylket for å få jobb.

For lite utdanning

Han mener også at det ikke må overdrives med tiltak.

– Da stopper normale ansettelser opp. Det er billigere for arbeidsgiveren å få folk fra Nav.

Fortsatt er det et problem at rogalendingene har relativt lav utdannelse.

Nordahl sier mange sluttet på skolen for å jobbe i olja. Mange av disse sliter nå med å få arbeid.