ARBEIDSLIV: Tilbudet ble skissert i en innkalling til allmøte mandag i forbindelse med at SAS planlegger å si opp ansatte, skriver avisa. I Norge er det i første omgang snakk om 350 årsverk som skal bort.

Ifølge Dagens Næringsliv har de overtallige ansatte fått to valg: Å stå ut oppsigelsestiden, basert på gjeldende hovedavtale og arbeidsmiljøloven, eller å gi avkall på oppsigelsestiden og slutte i jobben på dagen i bytte mot flybilletter til sterkt reduserte priser, og at man får stå på en liste for såkalt gjenansettelse i tre år.

Tilbudet er fremforhandlet mellom SAS og fagforeningene til de kabinansatte.

– Vi har forsøkt å finne løsninger som gjør at færrest mulig mister jobben sin, og å sikre en mulighet til å komme tilbake til SAS når trafikken er i gang igjen, sier leder Nina N. Pedersen i Norsk Kabinforening, som har vært med i forhandlingene med flyselskapet.

SAS vil overfor DN ikke kommentere tilbudet til de kabinansatte.