Miljøpartiet De Grønne mener økt livskvalitet er det største samfunnsmålet.

Mennesket har et stort driv etter å få det litt bedre for hvert år. Litt billigere klær og mat, høyere lønn, raskere veier, lengre tunneler, bedre eldreomsorg og bedre vær. Det er bare det at det finnes ikke nok penger til alt skal bli bedre for alle, hele tiden.
Problemet er todelt. Det ene er en holdning til at kommunen stadig skal gi oss bedre tjenester. Det andre er at framgang måles i materielle goder. Sannheten er at Haugesund har en av verdens beste kommunale tjenester. Det er bare noen få andre samfunn i hele verden som kan tilby det samme som vår kommune. Vi ligger på topp på alle undersøkelser om helse, lykke, sikkerhet, velferd, økonomi og sosiale forskjeller. Norge er verdens beste land å bo i. Sjansen er allikevel stor for at det blir dårligere kommunale tjenester hvert år framover. Både fordi vår materielle vekst ikke kan fortsette og fordi den økonomiske situasjonen er ustabil. Det viktigste er allikevel fordi vi har tre store utfordringer foran oss i Haugesund. Vi skal investere i ny Haraldsvang skole og idrettshall, ny svømmehall og eldrekollektiv. Dette er enorme investeringer for kommunen og kommer til å ta alt vi har av økonomisk overskudd mange år framover. Den tredje årsaken er natur og klimakrisen med mer komplekse løsninger som også kommer til å ta mye av ressursene.

Poenget er at vi må sette pris på og være takknemlig for det livet vi har i dag. Aldri har vi hatt det bedre, materielt sett. Skal noen få det bedre er det faktisk vi som må gjøre en innsats. Ikke bare gjennom kommunale tjenester, men også gjennom personlig initiativ og frivillige organisasjoner. Vi må aktivisere din eldre mor mer, være mer sammen med dine barn, stelle ditt fortau, få bedre kontroll på utgiftene, hjelpe din nabo, gå en tur og nyte omgivelsene.
Det andre problemet er vårt menneskelige behov om forbedringer. Vi må snu målet om økt materiell velferd til økt sosialt velvære. Økt livskvalitet eller det å leve det gode liv er ingen magisk oppskrift. Det er etter hvert blitt et stort forskningsfelt og man kan i dag ganske klart skille ut 5–6 områder som er viktig for å bedre egen livskvalitet. Helse-Norge har fem punkter som det ofte blir vist til. Disse er: Vær fysisk aktiv, vær sosial og knytt bånd, vær oppmerksom og positiv, fortsett å lære og gi til andre.

Miljøpartiet De Grønne mener det store samfunnsmålet er at alle skal ha god livskvalitet. Livskvalitet går an å måle, og Folkehelseinstituttet anbefaler at fylker og kommuner går foran og begynner med det. Derfor vil vi jobbe for at det blir like mye fokusert på befolkningens livskvalitet som kommunens økonomiske overskudd.

Kort fortalt så lover ikke MDG at alle skal få mer. Det er en umulig oppgave. Når vi skal behandle budsjettet i oktober er det kanskje ingen penger til overs. Skal noen da få mer må andre få mindre og hvem skal det være?

Løsningene på kommunale utfordringer er komplekse og tidkrevende å sette seg inn i. En av løsningene er utvilsomt å samarbeide bedre. Både partiene imellom, men også med kommunene på Haugalandet. Om vi også får til et godt samarbeid med deg som gårdeier, foresatte, gründer, arbeidstaker eller jobbpendler, kan vi få til noe stort.
Det viktigste du kan gjøre nå er å bruke din stemme innen mandag 9. september, ellers er det andre som tar den og bestemmer for deg. Valget er den nest viktigste prosessen i demokratiet. Bruk den!

Godt valg!