KARMØY: I dag ligger det gamle kaianlegget på Viken, helst kalt Vikjå, Torvastad mer eller mindre brakk. Deler av kaien er stengt for ferdsel, da den har svekket bæreevne. Her må noe gjøres for å bevare den tradisjonsrike kaien.

Karmøy kommune og Karmsund Havn har kommet til enighet om fordelingen av lokale kaier og vedlikeholdet av disse. Uten at det trenger å bety noe for reparasjon eller oppgradering.

– Det var i 1999 at disposisjonsretten til 38 kaier ble overført til Karmsund Havn. Mange av disse var eid av lokale havnekasser, fra den tiden det var sju kommuner. Derfor har det vært en omstendelig prosess å få orden på eierskap, sier Hilde Cathrine Pettersen, rådgiver samferdsel og sykkel.

Karmøy har allerede formelt tatt over eier- og vedlikeholdsansvaret for flere kaier. På sensommeren vil de overta de siste kaiene, deriblant Viken.

Karmsund Havn vil fortsatt ha ansvaret for flere av kommunens kaier, og investerer mellom fem og seks millioner kroner for å ruste opp loskaien ved ferjeleiet i Skudeneshavn.

Oppgraderingen betyr at det legges til rette for cruiseskip og store yachter.

Ikke en krone til oppgradering?

I samfunns- og økonomiplanen 2022-2031 for Karmøy kommune har det ikke blitt satt av en eneste krone til oppgradering av kaianleggene.

– Håpet er at de kan bli tatt inn i planen etter hvert. Positivt er det at Torget i Skudeneshavn skal opprustes for 17 millioner kroner. Som en del av det prosjektet vil kaien også få en flott oppgradering, sier Pettersen.

Uten innsats fra frivillige, ser hun at det kan bli vanskelig å vedlikeholde alle kaiene.

– Lokale initiativ, med ivrige båtforeninger har gjort en stor innsats for å bevare mange av havnene våre. I Sævelandsvik håper vi på et godt samarbeid med den lokale båtforeningen i vedlikeholdet av kommunekaien. Det samme gjelder båtforeningen i Skudeneshavn når det gjelder kaiene vi har overtatt der. En slik lokal innsats er også positivt i forhold til allemannsretten, sier Pettersen.

Attraktiv båtrute for syklistene

Hun har et stort engasjement for trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykling. Og ser store muligheter med kaien på Viken.

– Karmsund Bru er en barriere som ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. Tenk deg å sykle til Torvastad, for så å ta båten over til Haugesund, eller først til Vibrandsøy for den saks skyld, sier Pettersen.

Den nordre delen av øya byr på dyrepark, golfbaner, turvei i Bjørgene og de historiske stedene Visnes og Avaldsnes.

– Dette kunne skapt nytt liv til Viken, gjerne tilrettelagt med sykkelutleie og en kiosk. Stedet har absolutt potensial som sentral møteplass, sier Pettersen.

I dag er Viken et kollektivknutepunkt for bussen som trafikkerer langs Storasundvegen, østsiden av Torvastad og snur i Viken. Holdeplassen her har behov for utbedringer, som et viktig mobilitetspunkt.

En av drømmene som er lansert er at bussreisen kan kombineres med delingsordninger med bysykler og gjerne sjøbuss til Haugesund.

Slik situasjonen er nå, uten midler til oppgraderinger, vil kommunen ha periodiske kontroller for å ivareta sikkerheten på kaiene de har ansvaret for.

– Det vil være naturlig å legge en langsiktig plan for hvordan vi kan oppgradere kaiene. På kort sikt vil hensynet til sikkerheten være viktigst, slik at deler av kaiene vil bli stengt for ferdsel, slutter Pettersen.

Karmøy kommune tar over ansvaret for følgende kaier

Formelt er allerede flere av disse kaiene tatt over av kommunen, mens noen få, som Viken blir tatt over på sensommeren.

  • Torvastad: Viken
  • Sævelandsvik: Kommunekaien
  • Mannes havn
  • Kopervik: Bredalmenningen og Havnegaten
  • Skudeneshavn: Kanalen, Torget, DS-kaien (Tåkelurfabrikken), Elvebugrunnen (Bade Olena) og Almenningen ved Mørch (ved Kiwi)
  • Åkrehamn: Almenning