KARMØY: Saken Equinor har prøvd, handlet om beregning av eiendomsskatt, som også kan få konsekvenser for Tysvær og flere andre kommuner i Norge.

Derfor har Tysvær vært partshjelper i denne saken.

– Saken gjelder konkret overtakstnemnda i Karmøy kommunes vedtak om eiendomsskatt på rørledningen Sleipner kondensat. Dommen reiser prinsipielle spørsmål og vil derfor også ha overføringsverdi på andre saker. Equinor hevdet at taksten var ugyldig fordi det ikke var gjort fradrag i taksten for at olje og gass er en begrenset ressurs. Videre ble det gjort gjeldende at det skulle gjøres ytterligere fradrag for framtidige saneringskostnader, oppsummerer advokatfirmaet Lund & co. på sin nettside.

Advokatfirmaet kan informere om at ingen av anførslene førte fram, og at kommunene er tilkjent fulle sakskostnader.

– Dommen er ikke offentlig da den inneholder forretningssensitiv informasjon om ressurssituasjonen i og rundt Sleipner. På grunn av rettsferien utløper ikke ankefristen før i september, melder advokatfirmaet som representerte kommunene.

I et intervju med Haugesunds Avis for et snaut år siden, var Karmøy-ordfører Jarle Nilsen spent.

– Det er ikke tilfeldig at Karmøy er den første kommunen som stevnes, fordi en dom i denne saken vil ha presedens når de går videre med Tysvær og andre kommuner. Dette betyr en del for vår inntekt, men det har vesentlig større betydning for Tysvær kommune. Det som er spennende å legge merke til er at det er et stort statlig selskap som står bak, så kan man spekulere i om dette er en villet politikk fra dem som nå styrer landet vårt, sa Karmøy-ordfører Jarle Nilsen på sensommeren i fjor.