Budsjettlekkasje: Redder arbeidsplassene på Solstein

Nå antyder ordføreren også at Møteplassen skal sikres videre drift.