Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli kamp om ny skole på Åkra: Rådmannen vil ikke bygge før i 2031

Artikkelen er over 2 år gammel

Vibeke Vikse Johnsen legger mandag fram sitt første budsjett- og økonomiplanforslag. Den ferske Karmøy-rådmannen prøver ikke å gjøre seg populær på Åkra.

KARMØY: Karmøy kommune har akkurat gjort seg ferdig med en gigantinvestering i Vea sykehjem. Nå har rådmannen lagt fram forslag om hvor de kommende års investeringer bør gjøres.

Her er et utvalg av rådmannens forslag til investeringer de neste årene:

  • Ny skole i Kopervik: 416 millioner kroner. Byggestart i 2019 og ferdig i 2021.
  • Ny skole på Kolnes: Byggestart 2027.
  • Ny skole på Åkra: Ferdig i 2031.
  • Utvidelse av Vea skole: 147 millioner kroner. Byggestart 2023.
  • Vormedal ungdomsskole: Rehabilitering fortsetter. Ny idrettshall til 43 millioner kroner, ferdig 2020.
  • Idrettshaller i Åkrehamn: Ferdig 2019.
  • Idrettshall Kolnes: 2028.
  • Barnehage Kolnes: 2030.
  • Byutviklingsprosjekt: 40 milloner. Det meste i 2021 og 2022.
  • Omsorgsplasser (inkl. Spanne): 223 millioner, 160 av disse millionere i 2020-2022.

Vil starte på Kolnes i 2020

Rådmannen vil framskynde oppstart av den store Kolnes-utbyggingen, og legger inn 50 millioner kroner de neste to årene til å starte på infrastrukturen.

– Skal vi skape en mer bærekraftig kommunal økonomi over tid, må vi skape vekst – først og fremst i antall innbyggere og i næringsvirksomhet. Derfor er det svært viktig å forsere utviklingen av det store boområdet på Kolnes som har vært under planlegging lenge. Der skal vi over tid ha inntil 1.700 nye boliger. Første steg for å realisere det, er ny Eikjeveg. Den begynner vi å bygge allerede i 2020. Seinere kommer også ny skole på Kolnes som skal kunne håndtere en helt ny «bydel» på fastlandet, kommenterer rådmannen.

Vikse Johnsen viser til de klare tallene som viser en stagnasjon i befolkningsveksten. Og at prognosene forteller om færre barn i barnehagen.

– Vi må se på hvordan vi kan øke inntektene. En befolkningsvekst gir økonomisk vekst, og derfor ønsker vi å komme i gang med Kolnes. 40 millioner til byutvikling i våre tre byer er også et slikt tiltak. Vi tror attraktive sentrum vil gjøre det mer attraktivt å flytte dit, sier rådmannen til Haugesunds Avis.

Liker satsingen

Både varaordfører Leif Malvin Knutsen (KrF) og ordfører Jarle Nilsen (Ap) liker rådmannens satsing på Kolnes.

– Vi ser at befolkningsveksten i Karmøy har stagnert. Vi trenger flere innbyggere, og jeg er helt enig når rådmannen nå ønsker å starte på nye Eikjevegen tidligere, sier ordføreren.

– Umiddelbart synes jeg dette med Kolnes var det mest gledelige i rådmannens forslag. Vi må få til vekst for å ha en bærekraftig økonomi, kommenterer varaordføreren.

Budsjettsjefen i Karmøy kommune, Øystein Hagerup, tegnet mandag et bilde av stramme økonomiske år framover. Hagerup kunne fortelle at vekst i kommunenes frie inntekter går ned de kommende årene.

Lav befolkningsvekst har heller ikke hjulpet på økonomien.

Kan ikke ta kraftpenger for gitt

– Vi har hatt solide inntekter i form av stort utbytte fra Haugaland Kraft. Vi kan ikke ta det for gitt. På sikt kommer vi også til å miste inntekter fra eiendomsskatt på verk og bruk. Og så har vi flere ganger prøvd å skremme dere med at renten kan gå opp, og at det betyr økte utgifter for oss. Nå har Norges Bank satt opp renten for første gang på lenge. Dette vil ikke merkes så mye i 2019. Men i 2020 vil hverdagen hente oss inn, forklarte Hagerup.

På bakgrunn av det dystre bildet, forklarer rådmannen at ny skole på Åkra må vente.

– Jeg må vise til finansielle måltall og hva som er økonomisk forsvarlig. Nå skal vi starte på en skole i Kopervik til 400 millioner kroner. Så kommer Vea senere. Og Åkra etter det. Jeg skulle gjerne ha sagt at vi bygger alt på én gang, men det kan vi ikke gjøre, svarer rådmannen.

2031 ser altså rådmannen for seg at Åkra skal få ny skole.

Skal kjempe for Åkra

– Det er jo veldig langt fram i tid. Vi har økonomiske rammer vi må holde oss innenfor, og med det bildet rådmannen tegner, må noen prosjekt skyves på. Den økonomiske utviklingen framover blir avgjørende for når vi kan starte på de forskjellige utbyggingene, kommenterer Knutsen.

Ordfører Jarle Nilsen synes 2031 blir altfor lenge.

– Vi hadde nylig en skolebruksplan hvor vi fikk flertallet mot oss. Der vi ønsker å komme i gang med ny skole i Åkrehamn. Og der står Arbeiderpartiet fortsatt. Åkra skole er for liten og slitt. Lokalene er for dårlige, både for elever og ansatte. 2031 er for defensivt, konstaterer Nilsen, som vil jobbe for skole på Åkra i den kommende budsjettbehandlingen.

For 2019-budsjettet, er ordføreren enig med rådmannen i hvor rammene bør økes.

– Rådmannen viser i sitt budsjettforslag at hun har plukket opp politiske signaler om å øke rammene i omsorgssektoren, samt satse videre på digitalisering, kommenterer ordføreren.

FAU-representant Arne Ferkingstad på Åkra skole vil via Haugesunds Avis invitere den nye rådmannen til skolen for det han kaller en «realitetsorientering».

Kommentarer til denne saken