– Det ligner på sosial dumping

Mener kommunen bryter en rekke avtaler i forbindelse med omorganiseringen på KVOS.