KARMØY: Bråket rundt Karmøy Frp etter avstemmingen i Fjord Motorpark-saken var oppe i styret i Karmøy Frp mandag.

– Karmøy FrP avholdt styremøte 30 oktober for å behandle innlevert klage for vedtaksbrudd på Susan Borg, Helge Thorheim og Nina Ve Sæbø, gitt under avstemning for ekspropriasjon av eiendom til FMP i Karmøy kommunestyre 23 oktober. Styret vedtok å sende klagen videre til Rogaland FrP, uten realitetsbehandling, i henhold til partiets vedtekter, opplyser Karmøy Frps leder, Kenneth Lodden.

Han beskriver styremøtet som godt og konstruktivt.

– Et møte med god takhøyde, som varte i 2,5 timer. Hvor alle ble hørt, beskriver lokallagslederen.

Karmøy Frp kunne avvist klagen mot de tre profilerte Frp-politikerne, men gjorde ikke det. Nå blir det altså opp til fylkeslaget å behandle vedtaksbruddet.

Flere saker om bakgrunnen for Frp-bråket

Fortsatt Frp-splid om Fjord Motorpark

Ja til FMP-ekspropriasjon med knappest mulig margin 

– Nesten som å vinne i Lotto

Borg trekker seg som gruppeleder 

Sa opp som gruppeleder fra talerstolen. Nå kan hun bli ekskludert.