Gå til sidens hovedinnhold

– Trekk løftene

Artikkelen er over 11 år gammel

Havnerådsleder Kjell Arvid Svendsen (KrF) ber styreleder i Karmsund Interkommunale Havnevesen gå tilbake på eventuelle løfter som er i strid med offentlighetsloven.

POLITIKK: I Haugesunds Avis torsdag ga styreleder John Kongshavn i Karmsund Havnevesen uttrykk for at han om nødvendig vil sette offentlighetsloven til side for å unngå at gode kandidater trekker seg fra søkerlisten til stillingen som havnedirektør i Karmsund Havnevesen. Kongshavn begrunnet dette med at han har lovet flere av søkerne diskresjon.

– Hvis jeg har lovet noen noe, så holder jeg det, sa Kongshavn som argument for å ikke etterkomme Haugesunds Avis krav om innsyn i søkerlisten. Et krav som ble fremmet med henvisning til offentlighetslovens bestemmelser om at søkerlister til offentlige stillinger skal offentliggjøres innen tre dager etter søknadsfristens utløp.

– Bør trekke løfter

Karmøy-ordfører Kjell Arvid Svendsen (KrF) leder det interkommunale havnerådet som på vegne av eierkommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Sveio, Utsira og Bokn utøver eierkontrollen av selskapet. Etter at Svendsen gjennom Haugesunds Avis ble orientert om styrelederens håndtering av innsynskravet valgte han å ta kontakt med styrelederen.

– Han fikk beskjed om at offentlighetsloven skal følges, sier han.

Svendsen mener at eventuelle løfter om diskresjon som strider mot loven, må trekkes tilbake av styrelederen.

– Hvis det er slik at styreleder har gitt et løfte som strider mot offentlighetsloven, så forventer jeg at han tar kontakt med søkeren og tilkjennegir at han har gitt et løfte han ikke har anledning til å stå inne ved. Hvis søkeren da likevel ikke ønsker å stå på listen, har søkeren anledning til å trekke søknaden, påpeker Svendsen

– Ville ikke uttalt meg slik

Svendsen er også kritisk til at Kongshavn ga uttrykk for at en formell klage fra avisen på et delvis innsynsavslag kanskje ikke engang ville bli besvart.

– Klagesaker skal naturligvis behandles i henhold til forvaltnings- og offentlighetsloven, sier Svendsen.

På spørsmål fra Haugesunds Avis om Kongshavn, målt mot holdningene han tilkjennega i avisen, er skikket til å være styreleder i det interkommunale selskapet svarer Svendsen:

– Det er et spørsmål som jeg vil håndtere i andre fora enn i pressen.

– Synes du det var en klok uttalelse av styrelederen?

– Jeg ville ikke uttalt meg på en slik måte, svarer Svendsen etter en lengre tenkepause.

Kritikk fra partikollega

Leder for Høyres bystyregruppe, Sveinung Steinsland, fant også grunn til å kontakte bystyre- og partikollega John Kongshavn etter å ha lest Haugesunds Avis onsdag.

– Både som Høyre-politiker og bystyrerepresentant forventer jeg at man i offentlig eide selskaper følger offentlighetsloven. Det tror jeg også Kongshavn er enig i når han får tenkt seg om, sier han.

Steinsland mener på generelt grunnlag at prinsippet om offentlighet bør gå foran hensynet til en bedrift hvor lederen søker en offentlig stilling.

– Men i noen tilfeller, hvor offentliggjøring av søkerens navn kan gi store konsekvenser for bedriften eller personen, må det være rom for en skjønnsmessig vurdering, og det gir loven rom for, påpeker han.

– Kongshavn er frisk i stilen. Og vi må ha plass til noen som kaller en spade for en spade.

Kommentarer til denne saken