– Etter at jeg har reist herfra vil de kanskje oppdage hvilken kilde dette er

Aleksander Hauge mener Torvastad sin betydning for regionen er blitt glemt.