KARMØY: På de ni første månedene i 2017 har metallverket ved Hydro Karmøy omsatt for cirka 3,5 milliarder kroner. Overskuddet hittil er på 377 millioner kroner.

Resultatet fra tredje kvartal ble offentliggjort onsdag, og viser en omsetning på cirka 1,1 milliarder og et positivt resultat på 110 millioner kroner.

Penger tjent, men ikke like bra som i 2. kvartal.

Lavere andre kvartal

– Vi leverer også dette kvartalet gode tall, men resultatet ligger noe lavere enn andre kvartal. Styrkingen av kronen mot dollar er hovedårsaken til dette. Den reduserte salgsprisen i norske kroner er delvis kompensert gjennom lavere råvarekostnader og sesongmessig lavere faste kostnader, kommenterer fabrikksjef ved metallverket, Tom Petter Johansen i en pressemelding.

Hydro melder at teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett. Forventet oppstart er fortsatt nå i løpet av fjerde kvartal 2017.

LES OGSÅ: – Den beste plassen i verden 

Valseverket omsatte for 45 millioner kroner i tredje kvartal, og noterte et resultat før skatt på to millioner kroner i pluss.

Ved utgangen av kvartalet, var det 743 heltidsstillinger på Hydro Karmøy.

Dødsulykke

Starten av året huskes nok best for alvorlige ulykker, hvor én person omkom i den ene ulykken.

I tredje kvartal har det ikke vært noen ulykker med personskade.

– Vårt klare ledelsesmål i både tredje og det kommende kvartalet er sikkerhet for entreprenører. Sikkerhet er en forutsetning for den jobben vi gjør. Min viktigste jobb er å sørge for at sikkerhet ligger fremst hos oss alle, slik at samtlige som kommer innenfor fabrikkområdet arbeider trygt, presiserer Johansen.

Les også hvordan det gikk med hele Hydro: Hydro med resultatnedgang på 484 millioner kroner