Kommunen kjøper ikke havnetomta i Kopervik

Nå legges kaiområdet trolig ut for salg på det åpne markedet.