Fortsatt stor overvekt av menn

Men partiene velger i hovedsak menn når de skal prioritere kandidater på valglistene.