Disse vil bli leder

Per Steinar Lie har meldt overgang til Haugesund kommune. Nå vil flere bli hans etterfølger.