KARMØY: Umoe Industries AS overtar bedriften på Steiningsholmen i Skudeneshavn. I formiddag ble begjæring om tilbakelevering av boet inngitt til Tingretten.

- Glade nyheter på fredag den 13., sier Rune Lilledahl, daglig leder i Umoe Industries. Han blir ny administrerende direktør og styreleder i Skude Industri AS.

Skude Industri AS meldte oppbud 20. desember i fjor, etter at et forsøk på å få til en frivillig gjeldsordning strandet dagen før. Skude Industri konkurs

Det var dårlig likviditet, ikke mangel på oppdrag, som fikk de gamle eierne til å gi opp.

Rune Lilledahl er daglig leder i Umoe Industries AS. Han drev Karmøy stålindustri på Steiningsholmen fra 1992 til 2004.

De siste dagene er det blitt jobbet intenst med tanke på å finne en løsning. Ny eier er på vei inn

– Nå som det er levert begjæring om tilbakelevering av boet, må Tingretten avgi en kjennelse og oppheve konkursen. Effekten blir da at det aldri ble åpnet konkurs, det settes en strek over konkursen, og selskapet fortsetter som før med samme navn og organisasjonsnummer, sier bostyrer Lodve Kvamme.

Flytte produksjon fra Polen og Kina til Skudeneshavn

Aksjonærer i Umoe Industries AS er Umoe AS og Global Alu services AS. Sistnevnte er et lokalt selskap der Lilledahl eier 50 prosent, Jan Jonassen 25 prosent og Odd Magne Hemnes 25 prosent.

Umoe Industries AS eier Umoe Karmsund AS.

Konsernregnskapet for Umoe Industries AS viser driftsinntekter på 67.021.000 kroner i 2015, 80.376.000 i 2014 og 91.179.000 i 2013.

Årsresultat disse tre årene var 4.163.000 (2015), 4.770.000 (2014) og 4.863.000 (2013).

– Vi vil utnytte våre interne ressurser i Umoe Industries AS i Skudeneshavn. Vi vil også se på om hallene i Skudeneshavn er store og gode slik at vi kan bygge ting i hallene. I dag har vi blant annet produksjon i Polen og Kina, sier Lilledahl.

Takker kreditorene

Bostyrer Lodve Kvamme sendte i formiddag ut epost til kreditorene der han informerte om løsningen.

- På vegne av Skude Industri AS takker jeg kreditorene for velvillig medvirkning til at akkorden med tilhørende tilbakelevering av boet kunne gjennomføres. Det vil ha stor betydning  både for alle arbeidsplassene som dermed berges og for hele Skudenes-samfunnet hvor Skude Industri AS er en av 2 hjørnebedrifter, skriver han.

Lettet

Inge Medhaug, assisterende klubbleder i Fellesforbundet ved Skude Industri, sier til Haugesunds Avis at det er stor lettelse blant de ansatte i dag.

- Alle er i godt humør. Det er en mørk skygge som har lettet. Dette betyr mye både for lokalsamfunnet og hele Karmøy, sier han.