Fylkesmannen krever miljøtunnel

Fylkesmannen fremmer innsigelse til manglende kompenserende tiltak i form av miljøtunnel, for den omstridte omkjøringsveien på Karmøy.