– Vi ser at noen foreldre ikke kan betale medlemskontingenten og tar ungene ut av idrettslaget

POSITIVT: Daglig leder Sunniva Haaland i KIL synes det er fantastisk at kommunen bidrar til at økonomi ikke skal stoppe barn og unge fra å delta i fritidsaktiviteter.

POSITIVT: Daglig leder Sunniva Haaland i KIL synes det er fantastisk at kommunen bidrar til at økonomi ikke skal stoppe barn og unge fra å delta i fritidsaktiviteter. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Karmøy kommune vil bidra økonomisk til at alle barn og unge kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. – Et kjempetiltak, mener idrettsleder Sunniva Håland.

DEL

KARMØY: – Dette er helt fantastisk, sier Sunniva Håland, som er daglig leder i Kopervik Idrettslag.

Hun sendte umiddelbart en positiv tilbakemelding da hun fikk informasjon fra kommunen om at barn og unge under 18 år i lavinntektsfamilier kan få økonomisk støtte til å delta i fritidsaktiviteter.

– Det er absolutt behov for en slik ordning. Vi ser i idrettslaget at noen foreldre ikke kan betale medlemskontingenten og tar ut ungene. Det er synd at aktiviteten til barna skal gå på bekosting av økonomi, sier Håland.

Hun opplyser at Kopervik har interne tiltak for å hjelpe når foreldre med stram økonomi sliter med å betale kontingent eller for at barna skal delta på aktiviteter.

Dessuten har Unik i Kopervik en ordning der sportsutstyr og idrettstøy som ikke lenger blir brukt, kan leveres inn og deles ut til andre som trenger det.

Likevel vil kommunens økonomiske bidrag komme vel med.

– Det gir ungene muligheter til å prøve ulike ting, sier Håland.

Hun opplyser at KIL har over 500 medlemmer under 18 år. Disse er fordelt på håndball, fotball, innebandy, friidrett, idrettsskole og gymlek.

Tre områder

Hovedutvalg oppvekst og kultur i Karmøy kommune vedtok i vinter å innføre opplevelseskort for barn og unge fra lavinntektsfamilier. Kortet gir gratis inngang på kinoen i Kopervik, bading i Karmøyhallen og arrangementer i kommunal regi.

Barn og unge kan også få dekket medlemskap i en frivillig organisasjon. Her er det satt en maksgrense for utbetaling på 1.000 kroner per barn hvert år.

Barn og unge kan dessuten få dekket egenandelen for undervisning ved Karmøy kulturskole.

Kommunen har satt av 300.000 kroner i år til ordningen, som ble iverksatt før skolestart i høst.

Hensikten med opplegget er at alle barn og unge skal kunne delta i kultur- og fritidstilbud. Opplegget er i tråd med nasjonal og internasjonal satsing for å bekjempe barnefattigdom.

Er i gang

Ifølge kulturkonsulent Anine Kongshavn i Karmøy har kommunen gjort ordningen kjent på egne nettsider og Facebook, og gjennom media. Det er også sendt ut e-post til frivillige lag og organisasjoner, og helsestasjoner. Skolene i kommunen vil også motta informasjon om ordningen.

– Det har kommet inn flere søknader. Det har gått mest på opplevelseskort foreløpig. Det første kortet ble sendt med posten torsdag, sier Kongshavn.

Hun opplyser opplevelseskortet er personlig, og at det må legges bilde med søknaden. Ordningen er behovsprøvd, og forsøker må legge ved kopi av Skattemeldingen for 2016.

Det gjelder også for dekning av medlemskap i lag/organisasjoner, og egenandel i kulturskolen.

Kommunen bruker 2015-satsene til Statistisk sentralbyrå for å definere hvem som kan få støtte. Forsørger må ha lavere inntekt etter skatt enn dette:

Enslig forsørger med ett barn275.000 kr.
Enslig forsørger med to barn339.300 kr.
Enslig forsørger med tre barn402.900 kr.
Par med ett barn381.700 kr.
Par med to barn445.300 kr.
Par med tre barn508.900 kr.
Par med fire barn572.500 kr.

Artikkeltags