KARMØY: Der møter de to øverste lederne i kommunen fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), som skal stå for den offisielle åpningen av prosjektet til 83 millioner kroner.

Arbeidet på fylkesvegen startet i juni 2017. Prosjektet omfatter delvis ny vei og bygging av nytt gang- og sykkelveinett fra Bygneskrysset til Østrembruvegen.

Fakta ny fv. 511 Søylebotn

  • 1.150 meter ny veg. Vegen er 6,5 meter bred.
  • 400 meter med støyskjerm er bygd.
  • Det er sprengt 20.000 kubikkmeter. 20.000 kubikkmeter masse er skifta ut.
  • 700 kvadratmeter natursteinsmur er lagt, 17.000 kvadratmeter asfalt er lagt.
  • Diverse arbeid med vatn og avløp for Karmøy kommune.

Kilde: Statens vegvesen

 

– I starten var utfordringen smal vei og sprenging. Det har også vært krevende å jobbe så tett på eiendommer, spesielt ved Finasvingen. Men nå er vi først og fremst glade for at alt er ferdig, sier prosjektleder Einar Færaas i Statens vegvesen i en pressemelding.

Som Haugesunds Avis tidligere har meldt kommer ikke alt til å være ferdig til åpningen.

Avslutter med lunsj

I tillegg til ordfører og rådmann har Karmøy kommune også varslet at kommunalsjef teknisk, samferdsels- og utemiljøsjef samt rådgiver for samferdsel og sykkel kommer til veiåpningen.

Bertelsen & Garpestad har vært entreprenør på prosjektet, som er finansiert av Haugalandspakken.

Vegvesenet melder at etter den offisielle åpningen er det lunsj for inviterte gjester på Cafe MM Kopervik.