Ordfører Nilsen hasteinkaller pressen

Varsler nyheter fra budsjettet.