Får omkamp om Fjord Motorpark

Tor Kristian Gaard forlanger nytt formannskapamøte om Fjord Motorpark.

Tor Kristian Gaard forlanger nytt formannskapamøte om Fjord Motorpark. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Høyre og Frp ber ordføreren innkalle til ekstraordinært møte i formannskapet for å behandle saken. Det gjør han.

DEL

KARMØY: Fredag morgen leverte Høyres gruppeleder Tor Kristian Gaard et brev til ordfører Jarle Nilsen (Ap) på rådhuset i Kopervik. I brevet krever de to opposisjonspartiene Høyre og Frp at ordføreren snarest mulig kaller inn til ekstraordinært formannskapsmøte 13. juni for å behandle saken om Fjord Mortorpark.

Da kan kommunestyret samme kveld bestemme om kommunen skal jobbe videre for å ekspropriere arealer til det som kan bli Vestlandets største motorsportanlegg.

Brevet er undertegnet av de fire faste medlemmene i formannskapet fra Høyre og Frp: Tor Kristian Gaard, Aase Simonsen, Susan Borg og Pål A. Døsen. De viser til bestemmelsene i kommuneloven, som sier at det kan kalles inn til møte i et folkevalgt organ når minst en tredjedel av medlemmene krever det.

Denne anmodningen vil ordfører Jarle Nilsen etterkomme.

– Hvis en tredjedel av medlemmene i formannskapet anmoder om et møte etter paragraf 32.1 i kommuneloven, vil jeg stå opp for det, sier ordføreren.

Han synes det er naturlig at det ekstraordinære formannskapsmøtet blir lagt i forkant av kommunestyremøtet 13. juni.

LES OGSÅ LESERINNLEGGET FRA KRF: Fjord motorpark

LES OGSÅ: Fjord Motorpark: – Føler oss lurt av flertallet

Føler seg lurt

Fredag skrev Haugesunds Avis at mindretallet føler seg lurt etter at formannskapet mandag kveld vedtok å sende saken tilbake til administrasjonen for videre utredninger. Ordføreren får kritikk for at han i møtet ikke opplyste at konsekvensen av det omfattende forslaget er at saken ikke kommer opp i kommunestyret 13. juni som planlagt.

Opposisjonen mener også at de burde fått forslaget skriftlig før det ble klubben gjennom.

– Dette var et kamuflert utsettelsesforslag. Ordførereren skal være ordfører for alle i Karmøy kommune. I denne saken føler jeg at han ike har vært ordfører for opposisjonen, sier Gaard.

Det omfattende forslaget ble fremmet muntlig i møtet av Tor Asle Grønningen (Sp). Det ble vedtatt med seks mot de fem stemmene til KrF, Høyre og Frp.

I avstemningen var det avgjørende at en KrF-representant meldte forfall til møtet, og at vararepresentanten kom fra Arbeiderpartiet.

– Dette er triksing med demokratiet i en situasjon der flertallet blir endret på grunn av sykdom. Dette er unfair, udemokratisk og et overgrep mot demokratiet, sier Gaard.

LES OGSÅ: Skuffet
LES OGSÅ: Vararepresentant sikret flertall imot Fjord Motorpark 

Under behandlingen i formannskapet ble varaordfører Leif Malvin Knutsen (KrF) erklært inhabil. Årsaken er at han er ansatt i Fatland-konsernet, som har oppsjon på kjøp av en eiendom på Helganes, i området der Fjord Motorpark vil bygge anlegget sitt.

I brevet til ordføreren ber Høyre og Frp om at avtalen mellom Fatland-konsernet og grunneiere blir lagt fram på det ekstraordinære møtet i formannskapet.

I fredagens utgave av Haugesunds Avis har KrFs gruppeleder Alf Magne Grindhaug et leserinnlegg der han kaller behandlingen av saken i formannskapet for uverdig, og ordførerens håndtering av saken som kritikkverdig.

Grindhaug stilte for øvrig som møtende vararepresentant for Knutsen i formannskapet. Dette skiftet hadde ingen innvirkning på stemmetallene.

Avviser kritikken

Ordfører Nilsen understreker at det er formannskapet, og ikke ordføreren som har behandlet saken.

– Jeg ledet behandlingen og avstemningen, men hadde ellers ikke ordet i saken, sier ordføreren.

Han opplyser at formannskapet i Karmøy har behandlet rundt 80 saker så langt i år.

– Jeg forventer at de som stiller på møtene har satt seg godt inn i sakene, og behandlingen, sier Nilsen.

Ordføreren minner også om at Tor Asle Grønningen leste opp hele forslaget sitt i formannskapet.

– Ingen saker så langt i 2016 er blitt behandlet på noen annen måte. Dette er helt vanlig prosedyre, sier Nilsen.

Vesentlige mangler

Ordføreren opplyser at et gruppeledermøte i februar påpekte at det var vesentlige mangler i saksutredningen, og at disse opplysningene fortsatt mangler. Han mener derfor det var riktig av formannskapet å sende saken tilbake til administrasjonen for videre utredning.

– De som ønsker saken tatt opp igjen mener at støyrapporten skal bli tema i byggesaken. Etter de forrige støymålingene i 2008 har vi fått et strengere regelverk. Og hvis dette skal bli tema i byggesaken, vil det skje etter at ekspropriasjon er vedtatt og tomtene overført, sier ordføreren, og minner om at over 1.000 innbyggere over 18 år i nærområdet blir berørt av motorsportanlegget.

Nilsen avviser også kritikken om at det er uklart hvem som skal betale for å gjennomføre støymålingene.

– Det er likt i dette tilfellet som ellers. Dokumentasjonen skal alltid belastes tiltakshaver, altså Fjord Motorpark-ledelsen, sier ordføreren.

Artikkeltags