Går imot ekspropriasjon på Helganes

Tor Asle Grønningen, Sp.

Tor Asle Grønningen, Sp. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Karmøy-politikerne vil foreløpig ikke ekspropriere arealer på Helganes. Slik Avinor ønsker.

DEL

KARMØY: – Slik jeg ser det har saken ingen hast. Det er tid til forhandlinger, og grunneierne har signalisert at de ønsker en minnelig ordning, sier Tor Asle Grønningen (Sp).

I formannskapet foreslo Grønningen at ekspropriasjonssaken blir utsatt på ubestemt tid. Han begrunnet dette med at Avinor ikke har behov for arealene på rundt 60 dekar før etter 2020.

Utsettelsen ble vedtatt med sju mot fire stemmer (H, Frp og en uavhengig). Saken kommer dermed ikke opp i kommunestyret 15. mai, slik rådmann Sigurd Eikje la opp til.

Avinor ønsker å seg sikre seg arealene til å videreutvikle flyplassen på Helganes. Det dreier seg om rundt 60 dekar sørøst for flyplassen – i nærheten av det planlagte anlegget til Fjord Motorpark.

Bevegelse

Arealet er avsatt til offentlig trafikkområder i reguleringsplanen, som ble godkjent i 2009.

Avinor har to ganger – i 2015 og 2016 – gitt grunneierne forpliktende tilbud om kjøp av arealene. Grunneierne ble tilbudt samme kvadratmeterpris som skjønnet i Haugaland tingrett i 2014 fastsatte for Fjord Motorpark. Avinor har også hatt møte med grunneierne, som ikke har besvart tilbudet med konkrete priskrav.

Før formannskapet behandlet saken mandag, opplyste rådmann Sigurd Eikje at det de siste dagene har vært bevegelse i saken. Fredag fikk kommunen brev fra grunneiernes advokat Endre Skjørestad, som ønsker at ekspropriasjonssaken stoppes.

– Skjørestad opplyser at grunneierne er villig til å avgi arealer frivillig, men at partene ikke er enige om pris, sier Eikje.

Mandag fikk kommunen beskjed om at Avinor fortsatt ønsker at ekspropriasjonssaken kjøres. Rådmannen anbefalte det samme, parallelt med at det blir kjørt frivillige forhandlinger mellom Avinor og grunneierne.

Men det ønsket delte altså ikke flertallet i formannskapet (Ap, KrF og Sp).

Artikkeltags