– Jeg er en av dem som har blitt kalt både det ene og det andre

Følelser i sving da politikerne diskuterte oppførsel i sosiale medier.