KOPERVIK: Stikkordene er rot og sommel. Frp-politikeren Nina Ve Sæbø har en sønn som er kronisk syk og av den grunn er på Haukeland universitetsjukehus i Bergen med jevne mellomrom.

Del på Facebook

Reiseutgifter for disse turene dekkes av det offentlige gjennom Nav. Og det er her problemene dukker opp.

Før påske leverte hun, sammen med andre papirer, reiseregninger for tre, fire turer inn til Nav-kontoret i Kopervik. Samtidig fikk hun to ansatte til å gå gjennom papirene for å sjekke at de var korrekt utfylt. Begge bekreftet at alt var i sin skjønneste orden.

Feil skjema

For en stund siden gikk Sæbø innom Nav-kontoret for å spørre hvor refusjonen ble av. Da fikk hun til svar at det kunne de ikke svare på fordi hun hadde bruk feil skjema da hun skrev reiseregningene. Reiseregninger skal sendes til HELFO (Helseøkonomiforvaltningen).

– Det var ingen på Nav som fortalte meg at reiseregninger skulle sendes til HELFO. Hvordan kunne jeg vite at jeg skulle fylle ut andre skjema, når ingen gjorde meg oppmerksom på det. De endrer jo reglene etter eget forgodtbefinnende virker det som, sier Sæbø.

Hun forstår ikke hvorfor Nav Karmøy ikke bare har returnert papirene og kvitteringene til henne og bedt henne føre det inn på rett skjema.

Finner ikke kvitteringene

Å fylle dem ut på nytt, på rett skjema, var heller ikke enkelt.

Nav kunne verken finne kvitteringene eller gjøre rede for hvor de var blitt av.

– Du får skaffe deg nye kvitteringer og bekreftelser fra fastlegen og legen på Haukeland som bekrefter at dere har vært der, var trøsten fra Nav.

– Det er ekstrabelastning å slåss mot byråkratiet for å få refundert egne utlegg. Dette forsterker problemene for folk som er sjuke. De som har dårlig råd rammes når ting tar så lang tid, sier Sæbø.

Leder av Nav-kontoret i Kopervik, Marit Elise Mølstre, beklager at kontoret har tatt imot reiseregningene.

– Men jeg kan ikke forstå at vi har gjort det fordi vårt Nav-kontor har aldri behandlet reiseregninger, de skal til HELFO, sier Mølstre.