TEMA: DERFOR ELSKER DE JOBBEN SIN

Skolekorridoren er nesten tømt for mennesker. For hver dør som passeres kan det høres både prating og latter. Rhonda Helen Nes Lothe går gjennom korridoren, tar til venstre, og viser veien til klasserommet. Hun er lærer på Bø ungdomsskole. Timeplanen viser at de skal ha valgfag. Da underviser hun i medier og informasjon.

– Elevene elsker dette faget. Det er kjekt å ha et praktisk fag i tillegg til teoretiske, forklarer hun.

Pultene hvor elevene sitter er formet som en hestesko. Der forbereder intervjuer som skal publiseres på Youtube-kanalen de driver.

– Elevene ble litt skuffet da de ikke fikk velge grupper selv denne gangen, sier hun.

På Bø ungdomsskole har Lothe jobbet siden 2011. I 13 år har hun vært lærer. Fagene hun underviser i er norsk, samfunnsfag, KRLE og medier og informasjon. Hun klarer ikke å bestemme seg for hvilket fag hun liker best å undervise i.

– Jeg brenner egentlig for alle fagene på hver sin måte. Alle fagene har noe i seg som jeg liker. Jeg merker jo at elevene liker samfunnsfag, spesielt historie fenger godt, sier hun.

Hun mimrer tilbake til da hun selv skulle finne ut hva hun skulle bli når hun ble stor. Foreldrene hadde alltid sagt at hun ville blitt en god lærer, men i kjent ungdomsstil – skulle hun ikke gjøre som mamma og pappa sa.

Etter gymnaset tok hun et friår. Bostedet var i Stavanger, hvor hun arbeidet. I utgangspunktet ville hun bli noe helt annet enn lærer. Hun vurderte både juss og sosialantropologi.

– Jeg var usikker på hva jeg kunne få ut av å studere sosialantropologi, i det lengre løp hadde jeg nok endt opp med å bli lærer da også, humrer hun.

Hun begynte til slutt på lærerhøyskolen i Stavanger. Noe hun nå er veldig fornøyd med.

Mennesker er det Lothe setter i fokus. Hun poengterer at en faktor for trivselen hennes er at hun har mange kjekke kollegaer og elever.

– Jeg kjenner at det er viktig for meg å gjøre noe jeg liker. Det at jeg gleder meg til å gå på jobb, at jeg trives og har det godt på jobb er viktig, sier hun.

– Det gir meg mye å jobbe med mennesker, og jeg tror det handler om de forskjellige relasjonene. Jeg må jobbe for å bygge gode bånd til elevene og kollegaene mine. Dersom jeg ikke hadde hatt det så godt på jobben, hadde jeg ikke hatt det så bra ellers heller. Du tilbringer en stor del av dagen på jobb. Om du ikke trives med jobben og de du jobber med, påvirker det deg. Dersom det har vært en dårlig dag, så tar jeg det med hjem, sier hun.

Hun ser tilbake til den gangen hun selv var elev, og båndene til sine lærere. Hun mener gode relasjoner er en av de viktigste tingene for å være en god lærer.

– Alle har på en eller annen måte et forhold til en lærer, forteller hun.

– Hvis du skal få en relasjon må du by på noe selv, og så får du tilbake. Dersom du ikke har det, tror jeg det er vanskelig å lære bort noe som helst. Om elevene ikke liker meg, er de mer opptatt av det, enn hva jeg vil lære dem. Jeg tror ikke alle elever har likt meg, det er ikke det, men jeg tror at det er viktig å jobbe bevisst med dette, sier hun.

Lothe tror at hun har funnet nøkkelen til et godt læringsmiljø og sosialt miljø i en klasse.

– Du må ha en god relasjon felles i klassen, men også til hver enkelt elev. Det kan være veldig utfordrende, men samtidig veldig givende. Jeg jobber med en klasse fra de begynner i 8-ende, og får lov til å være med på å utforme og utvikle elevene til å bli flotte mennesker som skal ut i verden.

Gode minner er det ikke få av ved Bø Ungdomsskole, mener hun. Hun klarer å plukke ut en ting som gjør arbeidet hennes mer verdifullt.

– Det er de små øyeblikkene. Det er fantastisk når elever plutselig innser eller oppdager at det vi holder på med kanskje ikke er så dumt likevel. Alle elever har sine mål de skal nå, og det er veldig givende å se når de opplever at de mestrer noe.

Det er god takhøyde for å prøve og feile nye ting på arbeidsplassen hennes.

– Det er ok å si ifra om du ikke får noe til. Det er bra, fordi jeg liker å prøve ut nye og forskjellige arbeidsmetoder. Dette er en del av min trivsel, fordi jeg føler meg trygg på arbeidsplassen min.

Lothe tar nå en master i IKT læring. Hun begynte på studiet for nesten to år siden, og har siden våget å prøve nye digitale verktøy og hjelpemidler i undervisningen. Hun tror at elevene merker at hun brenner for jobben sin.

- En gang var det en som spurte meg «Kan vi ikke bare ha én vanlig prøve?». Av og til må jeg være åpen for å justere meg. Elevenes medbestemmelse er viktig for oss på Bø, og de skal være trygge på at de kan si ifra til meg, sier hun.