MOTORSPORT: Fjord Motorpark favner langt bredere enn kun motorsportmiljøet.

Styreleder i selskapet med samme navn pluss AS, Arvid Grimstvedt, nevner seilflygere, syklister og yrkessjåfører som framtidige brukere av motorparken.

Les også: Flere inn på eiersiden
Les også:Nabogruppen venter på svar

Frasen «bred forankring» går igjen, og ikke uten grunn. Etter den åpne emisjonen tidligere i høst (se toppsak) har nemlig det prosjekterte anlegget hele 25 ulike klubber og organisasjoner som eiere.

Men selv om frasen bred forankringen ikke brukes uten grunn, står foreløpig prosjektet uten grunn å bygge på. Over nyttår prøver grunneierne på det regulerte området Karmøy kommunes ekspropriasjonsvedtak for skjønnsretten (se sak til høyre).

Gigantprosjekt

Dersom Fjord Motorpark blir en realitet, blir det bli Vestlandets største idrettsanlegg.

Det regulerte området er på 521 dekar, eller mål som det heter i dagligtalen. Det kommer i tillegg til det eksisterende anlegget på andre siden av vegen som er på 138 mål. Til sammenligning er en fotballbane (med to mål) knappe åtte dekar. De to områdene tilsvarer til sammen rundt 80 fotballbaner. De planlegges for øvrig å forbindes med en ny bro.

– Norgeshistoriske proporsjoner, mener Grimstvedt.

– Vi representerer 35 klubber og organisasjoner som alle kommer til å benytte seg av anlegget. Til sammen har de over 3.000 medlemmer. Det er ganske heftig, sier Grimstvedt.

I selskapets nyeste presentasjonsmateriell representeres bredden i aktivitetene som skal legges til rette for:

«Det skal utvikles nye hovedbaner: en stor asfaltbane, dragracingbane kombinert rullebane for luftsport, en go-kart-bane kombinert supermotard, en motocrossbane, en rallycrossbane og en BMX-bane. Terreng skal tilrettelegges for ulike off-roadgrener. Samt at det skal utvikles banefasiliteter for ekstremøvelser for yrkessjåfører av tyngre kjøretøy. I tillegg kommer et stort depotområde og ulike bygningsfasiliteter».

Åpning i 2016

I 2011 ble totalkostnaden beregnet til 70 millioner kroner. Det beløpet er ikke forandret.

– Vi har nettopp revidert budsjettet, og ifølge våre beregninger vil leien fra de faste brukerne – idrett og videre/etterutdanningsfirma – dekke alle våre driftsutgifter. Andre «events» kommer da i tillegg, og motorparken kan brukes til veldig mye, sier Grimstvedt.

Han ser for seg mye hjulsport, også uten motor.

– For syklister er det optimalt å kunne trene og konkurrere på et lukket område.

– Når kan anlegget stå klart?
– Vi tror at slutten av august 2016 kan være realistisk.