Stiller med skudd- og stikksikre vester på kontroller

Kontrollører fra Statens vegvesen tar ingen sjanser i møte med truende sjåfører.