TYSVÆR: Hammer er leder i Tysvær Jeger- og Fiskerforening, og er ikke nådig i sin karakteristikk av den eller de som har satt ut rovfisken i Storavatnet ved Kårstø.

– Gjedda ble oppdaget da en lokal grunneier dro garn i vannet, som er det samme som Kårstø tar ut prosessvannet sitt. Jeg tipper det er sportsfiskere som har satt ut fisken, sier Hammer, som mener det er mindre begavet å gjøre dette.

– Gjedder legger enormt mange egg, og formerer seg således voldsomt. For fisken som er i Storavatnet vil gjeddens tilstedeværelse ha betydning, men også for fugl, som også er en del av gjeddas meny, sier Hammer.

HØR OGSÅ: Gjedde tatt også i Tysvær: – De må være mindre begavede!

I sommer omtalte Haugesunds Avis en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) som viste at fremmede fiskearter fortsatt er en trussel for vann i distriktet.

Siden 2014 har Haugesund og Omegn Jeger- og Fiskerforening (HOJFF) fått åtte gjedder på kroken i Løkavatnet i Skåredalen.

Den største var på 7,2 kg.

Gjedde finnes ikke naturlig i Rogaland, og når den da blir sluppet ut ulovlig, får det konsekvenser for artene der. Hammer forteller at også denne sommeren er det fisket gjedde i Løkavatnet.

– Når det er vanskelig å bli kvitt gjedda i det lille vannet, er det nok vel ambisiøst å tro at vi skal klare det i Storavatnet, sier han.

Leder i HOJFF, Ellen Marie Hagevik, uttalte i sommer at å sette ut fisk som ikke naturlig hører til, er miljøkriminalitet.

– Gjedda er en rovfisk som kan tømme vann for andre fiskearter, sa Hagevik til avisa da.

På Karmøy ble det satt ut gjedde på 80-tallet, og siden har både Heiavatnet, Tjøsvollvatnet og Holmavatnet blitt dominert av rovfisken.

Hammer forteller at Storavatnet har utløp til flere vassdrag, og at gjedda dermed kan finne veien videre.

– Engasjementet for å gjøre noe med dette har vært enormt på Facebook. Folk er klar for å gjøre en jobb, sier han.

LES OGSÅ: – Svaneungene våre ble gjeddemat
LES OGSÅ: – Gjeddene har bitt beina av endene i vannet