Fastholder at omkjøringsveien er fullfinansiert

Ordføreren i Karmøy tilbakeviser tall fra samferdselsministeren.