KARMØY: Større satsing på barn og unge, nye prioriteringer på Kolnes og helomvending om Kopparen er noe av det posisjonspartiene i Karmøy prioriterer i sitt budsjettforslag som ble presentert mandag.

I forslaget er Åkra skole flyttet fram igjen med prosjektmidler fra 2025, og påbegynnes når Vea skole tas i bruk høsten 2025.

Det forteller varaordfører Alf Magne Grindhaug til Haugesunds Avis under en pressebrifing med Ap, KrF, Sp, FrP og Venstre i forkant av møtet.

– Med god økonomisk styring og planlegging mener vi at kommunen tåler å overstige lånegjeldsgraden på 41 prosent for en kortere periode under bygging av skolen, kommenterer han.

Om skolen skal erstatte to eller tre skoler er enda ikke klart. Det blir først bestemt neste år, men sistnevnte kan gi økonomisk gevinst.

– Ved å slå sammen de tre skolene (Grindhaug, Åkra og Ådland) sier grovutredningen at det er mer ideelle klassestørrelser som gjør at åtte årsverk kan bespares.

Midler til Kolnes

Eikjevegen på Kolnes har vært et hett tema i flere år, og frustrasjonen blant kolnesbuen har økt. I forslaget har posisjonen funnet midler til både vann og avløp, samt utbedring av vei.

– Vi er utålmodige med å komme i gang med forsvarlige vann og avløpsløsninger og økt trafikksikkerhet på Kolnes, innleder Grindhaug med.

– Arbeidet med planlagt sykkel- og gangvei langs ny Eikjeveg starter opp årsskiftet 2022/2023. Parallelt gjøres det enkle oppgraderinger på dagens Eikjeveg for å bedre trafikksikkerheten på denne.

Vann og avløpssystem vil bygges samtidig og i samme trase som gang- og sykkelstien. Det blir også anlagt gruset turvei som toppdekke over anlegget på strekningen mellom Raglamyr og ny Eikjeveg.

Total investeringsramme på prosjektet utenfor selvkost, altså vann og avløp, settes til 80 millioner kroner og inkluderer grunnerverv både til gang- og sykkelvei og framtidig vei.

De ser også muligheter for ny Eikjeveg i en eventuell ny bompengepakke.

– Dersom kommunestyret høsten 2022 gir sin tilslutning til at Karmøy blir en del av en bypakke, og det skulle vise seg at midler fra denne pakken kvalifiserer til finansiering av gang- og sykkelvei langs Eikjevegen, flyttes eventuelt frigitt investeringsramme over til selve EIkjevegen, kommenterer Grindhaug.

Et annet tiltak kolnesbuen kan få hvis budsjettet blir vedtatt, er oppstartsmidler til den nye ungdomsklubben på 50.000 kroner.

Satsing på unge

Fra 2023 er det lagt inn fire millioner kroner ekstra til styrking av psykososialt arbeid blant barn og ungdom.

Sommerskolen som kommunen fikk koronamidler til i år har de også funnet midler til å fortsette med.

Rehabilitering av realfagslaboratoriene ved Bø og Stangeland ungdomsskoler blir også prioritert med en totalramme på 2.4 millioner kroner.

Snur om Kopparen

I oktober sa et lukket kommunestyremøte nei til kjøp av Kopparen. Nå gjør posisjonspartiene helomvending.

– Vi gir rådmannen fullmakt til å gå i forhandlinger om å kjøpe Kopparen, forteller Grindhaug.

Det er på én betingelse.

– Det er forutsatt at bygget lar seg prosjektere innenfor den kostnadsrammen som er satt. Vi håper det går på plass ganske snart. Da kan arbeidet med Kopparen og det nye MO-senteret begynne i midten av neste år, skyter ordfører Jarle Nilsen inn.

Ny Kolnes skole, eller?

I rådmannens forslag er ny skole på Kolnes satt til 2034. Det er en post posisjonspartiene ikke har rørt.

– Der er det noen innsigelse fra fylket på utbyggingsområdet der. Når vi er ferdige på Åkra og Spanne ser det ut til å være rammer til å starte opp Kolnes som planlagt, sier Grindhaug.

– Er det grunnlag for å starte opp skole der?

– Det vil vise seg om det blir noen utbygging, men det står ikke i vår makt til å si noe om nå. Det spørs om planene om det blir en interkommunal strategi for utbygging som det jobbes med. Det er vanskelig å si noe.

– Eller en samfunnsdel som legger begrensninger?

– Det kan det også være. Det vil vise seg, men Kolnes skole har vi ikke drøftet mer enn at vi lar den ligge nå, svarer Grindhaug.

Fant nye midler

Et mulig større handlingsrom fra regjeringen gir posisjonspartiene i Karmøy mulighet til flere prioriteringer.

Totalt er det snakk om 15.2 millioner kroner, opplyser Nilsen.

Det rommet gjør at rådmannen har funnet midler til å oppgradere dagsenteret som vil ligge i nabobygget til det påbegynte sykehjemmet i Skudeneshavn, noe posisjonen stiller seg bak.

I tillegg har Karmøy gått ned på lånegjeldsgraden som gjør at politikerne sitter med mer penger å rutte med.

– Vi budsjetterer med et driftsresultat på godt over måltallet på 1.75 prosent. Det vil gi oss også muskler til å investere mer i framtida, avslutter Grindhaug.