Gå til sidens hovedinnhold

Kjære Haugesund kommune. Det er lov å tenke nytt.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Viser til innlegg og reportasje med formann i Sentrumsgårdene i Haugesunds Avis sist uke, som virkelig fortjener ros. Han peker her på tre prosjekter i sentrum, som er på trappene, men som nå står i fare for aldri å bli realisert. I alle disse tilfellene vil det mest aktuelle alternativet da være at eiendommene blir stående å forfalle, før det til slutt, mest sannsynlig, gis rivningstillatelse med bakgrunn i sikkerhet. Men før det har vi altså opplevd flere tiår med visuell forsøpling, som jo ingen egentlig er tjent med.

Les også:

Les også

Sentrumsleder: – Konsekvensene kan bli at vi sitter igjen med rottehull i stedet for utvikling

Les også

Er fortiden viktigere enn fremtiden i sentrum?

Av synlige bygg i og rundt sentrum, har vi i tillegg også tre - fire sentrale eiendommer på Risøysiden, som er i samme kategori, og som det også dessverre ser ut til at tiden nå løper fra. Et av disse er også mitt barndomshjem, og det er trist å følge med på denne negative utviklingen. I tillegg har vi også en rekke enkeltbygg i sentrum av byen, som er i ferd med å lide samme skjebne.

Fellesnevneren for de aller fleste av disse eiendommer er at de er vernet, og har stått til nedfalls i flere tiår, uten at noen har grepet inn så langt. Spørsmålet som bør stilles, er rett og slett når det er for sent å få gjort noe som helst positivt? Dette gjelder faktisk både kommunalt eide og privateide eiendommer, hvor gamle brannstasjonen er et skikkelig skrekkens eksempel. På et eller annet tidspunkt blir det ofte altfor sent når det ikke følger noe som helst ekstra midler med, til å finansiere en eventuell fornyelse fra de som har myndighet til å beslutte dette. Samtidig vet vi at kostnaden rundt dette øker med tidshorisonten og blir uforholdsmessig høy, og som også forsterker at det som regel ikke skjer noe som helst.

All ære til Haugesunds Avis som har satt et visst søkelys på dette den siste tiden. Men det forundrer meg at denne problemstillingen ikke har vært mer fremme i lyset, og at vi etter hvert også har tatt noe lærdom av en slik utvikling. For på et eller annet tidspunkt blir det for sent, hvor kostnaden blir uforholdsmessig høy. Da blir det også urimelig at det er den enkelte eier, som skal bære alle disse kostnadene, når alternativet som regel for eierne blir så mye mer fordelaktig hvis man endelig kan få lov til å rive.

Så kjære Haugesund kommune, det er lov å tenke nytt, hvordan man fremover kan forvalte disse problemstillingene, på en betraktelig bedre og fornuftig måte enn tilfellet er i dag. Antallet vernede eiendommer bør reduseres, og de som prioriteres må i tillegg bli tilført ekstra midler. På denne måten kan vi få en betydelig bedre dynamikk i utvelgelsen av hvilke eiendommer som det virkelig skal satses på. Når det da gjelder de eiendommer som ikke lenger skal være vernet, så er det fortsatt mulig å sette meget strenge krav til den fremtidige bebyggelse. Noe som vil være til glede for de fleste eiere av vernet eiendom, og ikke minst for både byens befolkning og alle besøkende.

Kommentarer til denne saken