Onsdag kveld, etter en både frisk og grundig meningsutveksling i bystyret, fattet et flertall av representantene beslutningen om å følge kommuneadministrasjonens innstilling, og avslå en kommunal garanti på 20 millioner kroner knyttet opp til realisering av den såkalte HTK-hallen. Men samtidig tilføyer det sammen flertallet at hallen ikke trenger å være uaktuell i et lengre perspektiv, gitt endrede forutsetninger.

For HTK-hallen er et både spennende og ambisiøst prosjekt i Idrettsparken hvor Haugesund Triatlonklubb vil fasilitere et anlegg som imøtekommer behovene til klubbens medlemmer. Og som også potensielt kan tjene til å rekruttere nye utøvere. Det er det ikke noen grunn å stille spørsmål ved.

Men det er likevel ikke klubbens posisjon som leverandør av fysisk aktivitet og sportslige prestasjoner som var oppe til debatt i bystyret denne onsdagskvelden. Ei heller er det motvilje fra de folkevalgte mot det solide dugnadsarbeidet som gjøres av klubbens entusiaster. Slett ikke.

Kjernen i saken er derimot av en mer prosaisk karakter, men ikke mindre viktig av den grunn: Det dreier seg om det økonomiske fundamentet en eventuell hall skal bygges på.

Her viser nemlig den grundige utgreiingen fra kommuneadministrasjonen et sprik mellom klubbens ambisjoner og en økonomisk realisme. For der klubben mener at et anlegg vil kunne la seg realisere til 82 millioner kroner, eksklusiv moms, blir det fra administrasjonens side anført at inntektsaspektet er særs spinkelt og at hallen, som ikke er bygd, følgelig ikke har noen form for drift å vise til.

Og selv om det kommende Folkebadet på Flotmyr ikke anføres som vesentlig i denne saken, er det en del av bakteppet: Tidligere har det nemlig blitt diskutert om det kan være a) aktuelt å leie bassengtid mens badeanlegget på Flotmyr bygges, og b) om et alternativt anlegg (les: HTK-hallen) kan medføre at et folkebad nedskaleres.

Begge disse punktene har mistet sin relevans. Haraldshallen skal stå og benyttes fram til Folkebadet står ferdig om tre-fire år, og anlegget på Flotmyr skal ha det format som er vedtatt.

Dermed trenger ikke kommunen å leie bassengtid, og dermed er heller ikke en kommunal leietaker en sikker inntektskilde for en framtidig HTK-hall.