Det er tragisk og urettferdig at jeg som jente ikke skal bli vurdert på mine evner og ferdigheter, men hvilket kjønn jeg har. Kjønnet mitt skal ikke avgjøre kvaliteten på arbeidet jeg gjør!

Styret har en viktig funksjon i en bedrift. Om selskapet skulle gå dårlig, må ledelsen tre inn og følge opp situasjonen, eller eventuelt bytte ut ledelsen. Derfor er det viktig at styremedlemmene er motiverte for jobben og gjerne har den erfaringen og kvalifikasjonene som er ønsket.

I dag blir kvinner kvotert inn i lederstillinger, som vil si at de blir prioritert fremfor andre som jobber hardt for å få disse stillingene.

Kvotering vil da føre til svekket kvalitet i arbeidsmarkedet. Ta for eksempel de som er kjempedyktig i sitt yrke, men blir nedprioritert fordi de ikke har det kjønnet som er ønsket.

FpU mener den som er best kvalifisert skal få jobben uansett hudfarge, kjønn, religion, legning osv. Det kalles likestilling.

Kjønn er irrelevant for jobben du gjør. Likestilling og kjønnskvotering er to prinsipper som motsier hverandre. Derfor kan man ikke kalle kjønnskvotering for et likestillingstiltak.

I dag har vi en radikal lov som sier 40% av styreplassene må være besatt av kvinner. Denne loven gjelder noen aksjeselskaper.

Næringsminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet er en av de som vil utvide denne loven til å omfatte flere selskaper enn det den gjør i dag. Dette er feil måte å rekruttere kvinner til lederstillinger.

En toppstilling er en stor jobb så det er viktig at kandidaten er motivert for stillingen.

Om en ønsker flere kvinner i styret, må først og fremst kvinnene ville det selv. Det er klart at du gjør jobben bedre om du brenner for den, enn om du har blitt kvotert inn til den.

Staten skal derfor ikke bestemme hvem som skal lede en bedrift, det vet bedriften best selv.

Hvis jeg som jente får en jobb skal jeg vite at det er fordi jeg fortjener det.

Jeg skal ikke bli diskriminert på grunnlag av kjønnet mitt, verken på godt eller vondt.