Kjøp, kjøp, kjøp!

Kommunene på Haugalandet bør bruke forkjøpsretten sin når Fjelberg Kraftlag selger aksjene sine i Haugaland Kraft.