Kjøp, kjøp, kjøp!

Foto:

Kommunene på Haugalandet bør bruke forkjøpsretten sin når Fjelberg Kraftlag selger aksjene sine i Haugaland Kraft.

DEL

KommentarDette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.Virksomheten til kraftselskapet i Kvinnherad ble kjøpt av Haugaland Kraft, og betalingen var i 19.141.293 Haugaland Kraft-aksjer. Lillejulaften avtalte restene av Fjelberg Kraftlag å selge aksjene til investeringsselskapet HitecVision for 19,07 kroner per aksje. Det gir en salgssum på 365 millioner kroner for 3,67 prosent av Haugaland Kraft. I forkant hadde Pareto Securites ifølge Kvinnheringen laget en forenklet verdivurdering som sa at aksjene var verdt 476 millioner.

Fjelberg-eierne hadde også mulighet til å selge aksjene tilbake til Haugaland Kraft for 310 millioner kroner.

Det er mye interessant med dette. Én ting er at kjøpesummen priser hele Haugaland Kraft til cirka ti milliarder kroner. Det betyr eksempelvis at Finnås Kraftlag SA sitter på verdier for nesten en milliard kroner, mens Skånevik Ølen Kraftlag AS og Fitjar Kraftlag SA sitter med 350-400 millioner hver.

En annen er at Stiftelsestilsynet først sa nei til å gjøre stiftelsen Fjelberg Kraftlag SA om til et aksjeselskap, fordi det var imot selskapets vedtekter. Disse sa nemlig at om laget skulle oppløses, skulle hele nettokapitalen settes inn i et fond for allmennyttige tiltak i området. Tilsynet argumenterte med at det her derimot var indikasjoner om at medlemmene har hatt intensjoner om kortsiktig profitt gjennom salg av aksjene i HK. Dette ble påklaget til Stiftelsesklagenemnda. Der kom de til at så lenge det ble opprettet et fond med 41,7 millioner kroner, kunne laget omdannes til AS. Det vedtaket ble gjort 17. desember 2019, og et år senere var det altså avtalt å selge aksjene for 365 millioner, noe som gir en god, kortsiktig profitt for de 1.150 eierne.

Det tredje og kanskje mest interessante poenget, er at de andre eiere i Haugaland Kraft fortsatt har en forkjøpsrett. Det er ingen tvil om at HitecVision og Ole Ertvaag vil kunne tilføre Haugaland Kraft verdifull kompetanse. Om 3,7 prosent gir styreplass, vet jeg ikke, men her kan det kanskje være aktuelt å kjøpe aksjer også fra de andre gamle kraftlagene. I så fall kunne vi få en helt ny type eierskap i kraftselskapet vårt.

Så hva gjør Karmøy, Haugesund og de andre kommunene som eier mesteparten av Haugaland Kraft og nå har forkjøpsrett? Her må det opplagt vurderes å kjøpe aksjer. En mulighet er at kommunene kjøper aksjer etter eierandel nå. Når Karmøy eier cirka 35 prosent, blir det selvsagt mye penger, drøyt 125 millioner kroner. (Noe mer om det bare er kommunene som kjøper.) Mye for alle. Så er det flere måter å gjøre dette på, og vi forstår kommunene er på ballen. Det er bra. Så skal det gjøres en god utredning før politisk behandling. Det bør også gå bra.

For: Langsiktig eierskap i kraftselskaper har vært gull for kommuner, er det ingen tvil om. Når politikerne vurderer om de skal kjøpe denne aksjeposten, bør spørsmålet være: Ville de ha solgt disse aksjene om de hadde hatt dem?

Spørsmålet kommer jo opp av og til, ofte i kommuner i økonomisk trøbbel. Noen har solgt. Jeg har inntrykk av at erfaringen etter ganske få år stort sett er: Vi skulle aldri ha solgt.

Den årlige utbetalingen av utbytte har verdi inn i evigheten, i prinsippet. I 2019 var utbyttet på 235 millioner. 267 millioner året før det. 116 millioner i 2017. Er penger, det.

I tillegg kommer rollen Haugland Kraft spiller som samfunnsbygger. Eksempelvis når det gjelder næringsparker og flyplass. Denne rollen vil alltid være under press, men om innslaget av private eiere blir stort, vil kommunene miste HK som et instrument for å bygge samfunnet.

Så er markedsprisen på semioffentlige kraftaksjer vanskelig å anslå. Er prisen nå for høy? Det spørs hva man tror om framtidens strømpris. Men investorene bak HitecVison har opplagt sett fortjeneste i dette, og det er grunn til å tro at forkjøpsrett og selskapets kommunale profil og eierskap bidrar til å senke markedsprisen noe.

Dette ser altså ut til en sjelden mulighet, som det heter.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken