Gå til sidens hovedinnhold

Kjøpe aksjer i Haugaland AS?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eg synes Bernt Jægers kronikk i HA 3. juni avslører i overskrift og innhold hva det grønne skiftet egentlig e.r

Kapitalinnvestering

Elektrifisering av sokkelen til ingen klimagevinst ,tømmer kun fellesskapets kasse for store midler som kunne vært brukt til reelle klimatiltak. Her er ingen spørsmål om konsekvenser.

Det er kommet nyere kunnskap om avskalling av Bisfenol A holdig ( BPA) epoxy fra vindturbiner. Ex 400 turbiner avskaller 500 tonn epoxy i løpet av 20 år. Havturbiner er mer utsatt pga vær.

Rapporten " The increasing importance of Leading Edge erosjon" viser næringens store inntektstap grunnet mindre strømproduksjon som følge av denne avskallingen.

BPA er et svært giftig stoff, mikroskopiske mengder skader bla fortplantningsevnen hos mennesker og de fleste organismer. 1kg BPA er nok til å førurense 10 milliarder liter vann. Det er 10.000.000.000 liter.

WHO's råd er at drikkevann bør ha maximalt 0,1 microgram BPA per liter, dvs 0, 000 0001 gram. Et turbinblad består av 13-15% BPA og kan veie 65-100 tonn. BPA utgjør da 20- 40 tonn av vingen. Denne erosjonen havner i hav og grunnvann og så i næringskjeden og økosystem i hav og på land. BPA frigjøres da det kommer inn i magetarmkanalen.

Hva vil dette si for Norges største exportnæring, fiskerinæringen, hvis fisken blir steril?

Norge har overskudd på ren evigvarende vannkraft, som og kan effektiviseres uten større miljøingrep, og så gi ytterligere 20

- 25 TWh, ifølge forskere ved NTNU. Det er og stort potensial, 40 TWh, i energieffektivisering av bygningsmasse, ifølge Sintef.

Dette er noen få eksempler på at vi ikke trenger vindkraft og havvind.

Det er en ulønnsom og ustabil energikilde,i tillegg til de negative miljøkonsekvensene. Hvorfor ikke plassere batterifabrikker nær strømproduksjon? Så sparer en kostnader ved effekttap ved transport og naturtap ved bygging av kabler. For det er vel de neste klimaløsningerne som teller? Eller trumfer økonomiskt vekst all natur og klimahensyn?

Klimakrisa er resultat av forbruksvekst. Vi kan leve gode liv med mindre. Klima og biologisk mangfold er to sider av samme sak. Vi kan ikke ødelegge naturen og tro at vi redder klimaet. Vi trenger modige politikere som forteller at lavere forbruk er en nødvendig del av veien videre.

Anneli Kvarnstrøm, utbrent jordmor, Haugesund

Kommentarer til denne saken