MILJØ: I utredningen står det at det er gjennom kostholdsendring og mindre matsvinn det største potensialet for kutt i jordbrukssektoren ligger.

Deretter må jordbruket tilpasse produksjonen til etterspørselen og øke produksjonen av korn, frukt, bær og grønt der forholdene er egnet. Endringene forutsetter en stor holdningsendring hos forbrukerne, sa Geir Grønningsæter i Landbruksdirektoratet da utredningen ble lagt fram fredag.

Jordbruksareal ut av drift

– Valgte scenario vil føre til en reduksjon i norsk husdyrproduksjon som vil gi en redusert sysselsetting på 5.000 årsverk i denne perioden, sa han videre.

Ifølge utredningen vil 1 million dekar jordbruksareal med dette scenarioet gå ut av drift, noe som utgjør over 10 prosent av det norske jordbruksarealet.

– Hvor store disse konsekvensene vil få for jordbruket, avhenger av hvor fort endringene skjer og hvordan jordbruket klarer å omstille seg, sa Grønningsæter.

Flere tiltak

I utredningen foreslås det mange tiltak som kan iverksettes i jordbrukssektoren. Blant tiltakene er ulike fôr- og gjødseltiltak og tiltak for økt karbonbinding.

Den største barrieren for mange av disse tiltakene er at de ikke er lønnsomme med dagens støttemidler, heter det i utredningen.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruksdepartementet sa under framleggingen av utredningen at norsk landbruk er allerede godt i gang med å bli mer klimasmarte, men at de står overfor mange utfordringer.

– Spis norsk, spis opp maten, ingen matsvinn – så skal vi få dette til, sa han.