Den nye klimarapporten fra FNs klimapanel levner ingen tvil – tiden for handling er nå. Som FNs generalsekretær, Guterres, kort og brutalt uttalte det: «Rapporten er kode rød for menneskeheten.»

Det finnes utallige måter å redusere utslippene av klimagasser på, men altfor få tiltak har til nå som kjent blitt realiserte. Allerede den 21. september vil partiene i fylkesutvalget vise om de har forstått noe av situasjonens alvor.

Da kan de velge å si nei til å bruke mer offentlige penger til å utrede et svært naturskadelig veiprosjekt, et prosjekt som også vil generere store klimagassutslipp, men der det faktisk ikke har blitt beregnet hvor store klimagassutslipp prosjektet vil generere. Nytten av prosjektet er også, for å si det mildt, svært omdiskutert – og sist det ble publisert en nytteanalyse var helt tilbake i 2010. Siden den gang har prosjektets prislapp for øvrig blitt minst tredoblet.

Prosjektet vi snakker om, er selvsagt omkjøringsveien på Karmøy.

Ved stadig å holde liv i omkjøringsveien viser flertallspartiene at de overhodet ikke tar den natur- og klimatrusselen som verden nå opplever, på alvor. Fylkespartiene som i juni – med minst mulig flertall – stemte for å utrede hva videre utredninger av prosjektet ville koste, var Arbeiderpartiet, KrF, Høyre og deler av Senterpartiet. De andre partiene var klare for å skrinlegge prosjektet for godt - for øvrig kanskje noe å merke seg til valgdagen?

Nå gjenstår det altså å se om forskernes advarsler om natur- og klimakrisen vil ha noen påvirkning på fylkespolitikerne. Ett svar på spørsmålet får vi den 21. september, når fylkesutvalget skal ta stilling til om de vil bruke flere fylkeskommunale millioner på videre utredninger av prosjektet. Man skulle tro at Rogaland fylkeskommune i 2021 hadde bedre måter å bruke samferdselsmidlene på.