Søndag var det over tre timer med kø mot vest over Haukeli, selv om vegtrafikksentralen meldte om "bare 2-2,5 timer". Det er mye for en familie med barn som planla hjemkomst i Haugesund kl. 21, men var hjemme 00:30.

Det mest frustrerende er å se at på at mye av køen skyldes dårlig utførelse av kolonnekjøringen. Strekket det kolonnekjøres er på ni km mellom inngangen til Haukelitunnelen øst og inngangen av Rasoverbyggtunnelen vest. Når veien er tom og det ikke slippes igjennom biler, den ene eller den andre veien, vil kapasiteten også være null. Da vokser køen på begge sider.

Det oppstår i de tilfeller der man avslutter gjennomfarten i en retning for å kjøre en kolonne motsatt vei. Det er enkel logistiokkteori at denne dødtiden er noe man ønsker å minimere.

Søndag var tilfellet at trafikken mot vest var stor mens trafikken mot øst var liten. Det ble observert at kolonner mot øst bestod av alt fra 15 til 40 biler (vi telte), som var hele køen, mens kolonnene mot vest tok 3-5 km av en kø på over 15 km og som vokste fortere enn kolonnene tok unna.

Hvis de hadde latt trafikken gå mot vest i en time av gangen når trafikken var på sitt verste, hadde dette medført betydelig mindre ventetid for reisende vestover og litt økning av ventetid for reisende østover. I går var veistrekningen mest brukt til ingenting da de snudde kolonnen altfor mange ganger i timen og kastet bort tid og kapasitet.