For å hedre Kolbein Falkeid er det ønske om å gi en bygate hans navn. Det er imidlertid vanskelig å komme til enighet om hvilken gate som da må skifte navn. Hva ville så Kolbein Falkeid ha ønsket?

Etter hva jeg forstår gikk Kolbein Falkeid hver dag fra Stemmen og opp til Krokavatnet. Så hvorfor ikke gi denne veien navnet Kolbein Falkeids vei?