FJELLOVERGANGER: Vegtrafikksentralen melder på sin Twitterkonto kl. 15.00 at det er kolonnekjøring på stekningen Liamyrane bom - Haukelitunnelen, på strekningen Haukelifjell. Årsaken er uvær.

Det er uvisst hvor lenge det blir kolonnekjøring på strekningen.