Kom seg ut av misbruket og skaffet seg jobb

Med en omfattende narkotikasak hengende over seg, har karmøykvinnen kommet seg ut av rusavhenigheten, tatt utdannelse og skaffet seg jobb.