Tor Kristian Gaard: «Mål oss på det vi gjør, ikke på hva andre sier»

Av
DEL

MeningerTilsvar til Einar Thos kommentar: Å ta penger fra barna som har minst

Barnetrygd som en del av beregningsgrunnlaget for sosiale ytelser.

Mål oss på det vi gjør og vedtar, ikke på hva andre sier.

Kommer Karmøy Høyre med hofteskudd? Så visst ikke.

For den som følger med i karmøypolitikken han lese at Karmøy Høyre allerede 19/6-17 fremmet forslag om barnefattigdom (i kommunestyret):

«Gaard (H) fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: Karmøy kommunestyre vedtar

  1. Det skal settes i gang målrettet undersøkelse for å kartlegge barnefattigdom i Karmøy.
  2. Sak legges fram for kommunestyret etter behandling i hovedutvalg oppvekst og kultur og 
hovedutvalg helse og omsorg.

Saken oversendes formannskap uten realitetsbehandling.»

Fra saksutredningen 17/12-18 i Karmøy kommunestyre, sak 147/18:  Det vises til sak FS 43/17 hvor: «Kommunestyret ber rådmannen komme med en sak med forslag til hvordan kommunen best kan arbeide for å begrense antall fattige i kommunen».

Dette resulterte i sak  FS 130/17om barnefattigdom, hvor formannskapet fattet følgende vedtak: «Karmøy formannskap tar saken om barnefattigdom til orientering. Karmøy formannskap ber om at arbeid vedrørende barnefattigdom også vektlegger arbeid med sosialfattigdom. Formannskapet ber om en utvidet sak som belyser tiltak som bidrar til at barnefattigdom reduseres.

Saken legges til kommunens plan-samling.
 Plan mot barnefattigdom rulleres sammen med kommunens øvrige planer». (siste linje mitt forslag).

Dette er bakteppet for engasjementet for det som skjedde i kommunestyret nå i desember-møtet. 2 uker tidligere  fremmet jeg samme forslag i formannskapet, så dette var ingen overraskelse for posisjonen.

Nå er det slik at det er ordføreren som setter opp sakslisten, slik at det hadde vært mulig å behandle denne saken i forkant av budsjettet.

Jeg til også minne om at posisjonen for 2 år siden, i løpet av 15 minutter, i krisemøtet med SV, brukte vel 5 millioner ekstra på tiltak da de oppdaget at de ikke hadde flertall for sitt budsjett.

I år har det ikke vært kontakt mellom posisjon og opposisjon om budsjettet. I fjor inviterte vi oss inn i forhandlingene selv, noe som er ganske uvanlig.

Posisjonen har i løpet av 4 år ikke invitert Høyre inn til forhandlinger, det ansvaret må de ta på sin kappe.

Vi har altså sluttført en sak som vi startet i kommunestyret 19/6-17 og har arbeidet med i 18 halvannet år. Redaktør, vi skyter så visst ikke fra hofta men arbeider målbevisst med sakene våre.  Vi i Karmøy Høyre tar barnefattigdommen på alvor og vil ta saken opp igjen ved første anledning.

Det er med stor undring og tristhet vi har registrert at AP, KrF med hjelp av FrP stemte ned forslaget med 23 mot 22 stemmer.

Vi gjentar derfor:

Mål oss på det vi gjør, ikke på hva andre sier.

Med hilsen

Tor Kristian Gaard

ordførerkandidat, Karmøy Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags