Opplagsvekst! Jippi!

OPPLAGT: Opplagstallet øker for Haugesunds Avis. Det skyldes delvis at digitale abonnement nå blir talt annerledes, og flere leser avisen på mobil, skriver ansvarlig redaktør Einar Tho.

OPPLAGT: Opplagstallet øker for Haugesunds Avis. Det skyldes delvis at digitale abonnement nå blir talt annerledes, og flere leser avisen på mobil, skriver ansvarlig redaktør Einar Tho.

Artikkelen er over 1 år gammel

Færre leser aviser, men flere betaler for å lese aviser. Hva betyr dette for deg og Haugesunds Avis?

DEL

KommentarHaugesunds Avis’ opplag øker med over tusen, sier tallene. Kan dere stole på det?

Det har vært en kreativ øvelse i mange år: Redaktører forklarer leser- og opplagstall. Mange år med fallende papiropplag og har gitt behov for å løfte fram de positive signalene. Man skulle likevel tro at det var enkelt å telle hvor mange som leser aviser. Det er det tydeligvis ikke. Tall og tall er to forskjellige ting. Eller tre.

I år er det gjort store endringer i metoden for beregning av de offisielle lesertallene, og de godkjente opplagstallene. For disse beregnes. Lesertallene bygger på spørreundersøkelser, og nå skal digitale lesertall kalibreres med trafikkmålinger. Dette er ikke blitt klart til den siste målingen, og man har dermed beregnet digitaltallene på en tredje måte, midlertidig. Jeg skal ikke gå mer i detaljer, utover å si at mange av tallene ikke er sammenlignbare med tidligere år.

Det vi derimot kan si sikkert, er at færre leser Haugesunds Avis på papir, mens stadig flere leser oss på mobilen. Dette bekreftes av våre egne tall. For desktop er tallene fra MBL ganske underlige denne gangen. De sier at vi har mistet 22 prosent av pc/mac-leserne på ett år. Det stemmer ganske enkelt ikke. Desktop-lesingen går nok noe ned, men vi har hatt like mange unike brukere der de siste ukene som vi hadde i de beste ukene i januar. Mobilveksten kjenner vi derimot igjen. Der hadde vi 4.000 flere unike brukere i uke 38 enn i uke 1.

Kommentaren fortsetter under avstemningen

(Unike brukere er antall påloggede enheter – én person kan lese Haugesunds Avis på flere enheter, for eksempel hjemme og på jobb. Altså kan man ikke si at antall unike brukere er det samme som antall lesere.)

Lesebrett/iPad, er ikke med i de offisielle målingene denne gangen. De skal være med neste gang. Tallene sier imidlertid at 5.100 leser Haugesunds Avis som eavis (altså papiravisen i digital form). Selv om det fortsatt er mer enn 30.000 flere som leser papiravisen (35.500), begynner også dette å bli en stor kanal.

Ser vi på opplagstallene – antall solgte aviser, øker tallet nå med over tusen fra i fjor. Jippi! Men her er det også metodeendringer som er deler av forklaringen. MBL har gjort endringer i hva som blir godkjent som opplag. Det er fortsatt grenser for hvor rabatterte salg som kan regnes med, men nå er dette noe romsligere. Målerne anslår at dette i seg selv vil gi avisene en tallvekst på 3–5 prosent denne gangen. Vår vekst på 5,4 prosent er dermed nært dette – men vi noterer oss med glede at vi likevel kan feire en viss vekst, selv etter endringene. Det er kjærkomment etter mange år med fallende opplag etter gammel beregningsmetode. Utviklingen er bedre nå enn den har vært noen gang de siste ti årene.

Det er bra, og vi merker at mange lesere er enige – de ønsker at regionen vår skal ha en skikkelig avis, også i en verden der digitale abonnement blir viktigere og viktigere for finansieringen av kritisk og samfunnsstyrkende journalistikk. Vi har nå over 6.000 heldigitale abonnenter. Det er sikre tall.

Sikre tall har vi maaaange av. Eksempelvis vet vi at det sist uke i snitt ble lest 334.000 artikkelsider på h-avis.no per dag. Halvparten av sidevisningene var på mobil. Sidevisningene er et tall som har økt mye det siste året; de som leser oss, leser oss veldig mye. Journalistene våre treffer bedre med stoffet som lages – og vi vet at det som blir mye lest på nett, normalt også bli mye lest på papir.

Når tallene fortsatt sier at færre leser Haugesunds Avis totalt, er det dem som ikke betaler som faller fra; dem som ikke får lest abo-sakene. Likevel var 53 prosent av sakene som ble lagt ut på h-avis.no sist uke åpne for alle. Det er litt mer enn vanlig på grunn av stormen Knud. I slike situasjoner har Haugesunds Avis en viktig rolle for å få ut informasjon om fare, stengte veier osv. til så mange som mulig. Det ansvaret tar vi.

Det er viktig for oss at ikke-abonnentene stadig kommer tilbake til h-avis.no. Av alle ikke-abonnentene som var innom oss sist uke, var det hver dag 6.000 unike brukere som hadde vært på h-avis.no minst 21 av de 28 siste dagene, og lest en sak. Det er mye. Disse synes vi bør bli abonnenter – og det blir mange av dem, om vi er gode nok.

Derfor skal vi heller ikke lure folk på nett. Så vi følger med på enda flere tall. Vi måler hvor lenge folk i snitt leser en sak. Vi vil at de skal lese lenge, da har saken verdi. Hvis noen lukker en sak før det er gått ti sekunder, teller vi ikke leseren i det hele tatt. Blir denne frafallsprosenten for høy, må vi endre titlene, da lurer vi folk. Så skal vi selvsagt lage titler som frister folk til å lese sakene, men luring tjener ingen på.

Det får holde med tall for i dag. Ordene er tross alt vel så viktige. De mest interessante ordene og tallene skal vi sørge for at du får fra Haugesunds Avis. Takk for at du leser!

Artikkeltags